ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Добре дошли в EscortSites.org!

Това са правилата и условията за:

• https://escortsites.org

Посещавайки и влизайки в нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия и нашата политика за поверителност. В тези условия, думите „уебсайт“ се отнасят до уебсайта на EscortSites.org, „ние“, „нас“, „наш“ и „EscortSites.org“ се отнасят до EscortSites.org, а „вие“ и „потребител“ се отнасят на вас, потребителят на EscortSites.org.
Следните правила и условия важат за уебсайта, предлаган от EscortSites.org. Това включва версиите за мобилни устройства и таблети, както и всяка друга версия на EscortSites.org, достъпна чрез настолен компютър, мобилен телефон, таблет, социални медии или други устройства.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГА ОТ ESCORTSITES.ORG.

1. РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВЪЗРАСТНИ
EscortSites.org е уебсайт за забавление за възрастни, който предоставя директория на уебсайтове, предназначени само за възрастни и в никакъв случай съдържанието му не е предназначено за лица под 18-годишна възраст или навършили пълнолетие, приложимо в юрисдикцията, от която се осъществява достъп до уебсайта. Ние не събираме, по каквато и да е причина или обстоятелство, лична информация от лица под 18-годишна възраст. Ако разберем, че непълнолетно лице ни е предоставило лична информация, ще предприемем разумни стъпки за изтриване на тази информация, предоставена от такова непълнолетно лице, и ще ограничим достъп.

2. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА
Това споразумение излага правно обвързващите условия за вашето използване и достъп до EscortSites.org. Посещавайки и осъществявайки достъп до нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с това споразумение. Ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не трябва да използвате или да осъществявате достъп до уебсайта. Можем да променяме това споразумение от време на време и такава промяна ще влезе в сила, когато бъде публикувана на уебсайта. Вие се съгласявате да бъдете обвързани с всяка промяна на тези правила и условия, когато използвате и осъществявате достъп до уебсайта и съдържанието, предлагано на уебсайта, след като такава промяна бъде публикувана на уебсайта; следователно е важно да преглеждате това споразумение редовно.
EscortSites.org може по свое усмотрение да откаже да предложи уебсайта на който и да е потребител и да промени критериите си за допустимост по всяко време. Тази разпоредба е невалидна, когато е забранена от закона и правото на достъп до услугата и уебсайта е отменено в такива юрисдикции.
Предоставяйки на EscortSites.org вашия имейл адрес, вие се съгласявате да използваме вашия имейл адрес, за да ви изпращаме известия за уебсайта. Може също да използваме вашия имейл адрес, за да ви изпращаме известия и други съобщения, като промени в функциите на услугата, новини и специално съдържание. Ако не желаете да получавате тези имейли, можете да се откажете от получаването им, като ни изпратите заявката си за изтегляне чрез информацията за контакт или като използвате опцията „отписване“ в имейлите. Отказването може да ви попречи да получавате имейли за актуализации , новини или специално съдържание.
Използвайки уебсайта, вие заявявате и гарантирате, че имате пълното право, правомощия и правомощия да сключите това споразумение и да изпълнявате изцяло всичките си задължения по него. Освен това заявявате и гарантирате, че не сте под законово увреждане или договорни ограничения, които да ви пречат да сключите това споразумение.

3. ПЪТНИ ВРЪЗКИ
EscortSites.org предоставя партньорски връзки към уебсайтове, които предлагат различни услуги или съдържание. Чрез тези партньорски връзки EscortSites.org може да получи известна парична компенсация всеки път, когато потребителите влизат в уебсайтовете чрез тези партньорски връзки и купуват или имат достъп до услуга или съдържание. EscortSites.org не носи отговорност за проверката или оценката и не гарантира, не гарантира и не претендира за каквато и да е отговорност за съдържанието или услугите, публикувани на уебсайтове на трети страни, които се появяват в нашата директория, достъпна на уебсайта чрез партньорски връзки. Потребителят трябва внимателно да прегледа политиките на тези уебсайтове на трети страни, преди да получи достъп до каквото и да е съдържание или услуги, налични на тези уебсайтове на трети страни. EscortSites.org в нито един момент и при никакви обстоятелства не носи отговорност за съдържанието или услугите, предлагани чрез уебсайтове на трети страни, изброени в нашия указател. Чрез партньорските връзки, налични на уебсайта, е възможно потребителите да споделят информация с уебсайтове на трети страни, моля, консултирайте се с политиката за поверителност на тези уебсайтове на трети страни, преди да споделяте или предоставяте каквато и да е информация.
EscortSites.org няма контрол върху бизнес практиките на трети страни, нито контролира по някакъв начин качеството, безопасността или законността на услугите, предлагани на тези уебсайтове на трети страни. Всяка търговска транзакция, която възниква в резултат на закупуване на услуги или съдържание на тези уебсайтове на трети страни, изброени в нашия указател, достъпен на нашия уебсайт, се извършва на ваш собствен риск и отговорност.

4. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Уебсайтовете, показани чрез нашата директория, достъпна на уебсайта, не са собственост, не се предлагат или предоставят от EscortSites.org. Услугите на EscortSites.org са ограничени единствено до предоставяне на платформата за публикуване и показване на директория на уебсайтове, предлагащи различни услуги по целия свят, но не носи отговорност при никакви обстоятелства за услугите или съдържанието, достъпни чрез тези уебсайтове на трети страни. EscortSites.org не носи отговорност по всяко време за услугите и съдържанието, предлагани на уебсайтовете, показани в нашата директория, достъпна на уебсайта.
EscortSites.org не носи отговорност за точността, безопасността или законността на услугите или съдържанието, което се предлага и показва на сайтовете, показани в нашата директория.

EscortSites.org не носи отговорност за качеството или надеждността на услугите или съдържанието, предлагани на уебсайтовете, показани в нашата директория, нито EscortSites.org участва в каквито и да било бизнес транзакции, сключени между който и да е потребител и уебсайтовете на трети страни, показани в нашата директория.
Закупуването на услуги или съдържание, достъпно чрез уебсайтовете, показани в нашия указател, е единствената и изключителна отговорност на потребителите. EscortSites.org в нито един момент не насърчава потребителите да купуват проституция или подобни услуги. Потребителите са свободни и отговорни за собствените си решения.
Всички оплаквания или претенции относно услугите или съдържанието, достъпни на уебсайтовете, включени в нашия указател, трябва да бъдат насочени към съответния уебсайт. EscortSites.org не приема никакви претенции относно съдържанието и услугите, налични на уебсайтовете, изброени в нашата директория.
В случай, че един или повече потребители или трета страна инициират какъвто и да е вид искове или правни действия срещу EscortSites.org, всеки потребител, участващ в такъв иск или действие, освобождава EscortSites.org от всякаква отговорност.
С достъпа до уебсайта и съдържанието, достъпно на уебсайта (Блог), вие поемате лична отговорност за резултатите от използването на информацията, налична в съдържанието. Вие се съгласявате, че EscortSites.org не гарантира резултатите от предприетите действия, независимо дали са посъветвани от този уебсайт или от съдържанието. EscortSites.org предоставя ресурси и съдържание само за информационни цели. Ние не гарантираме, че информацията, налична на уебсайта, е точна, пълна или актуализирана. Всяко използване на материалите, предоставени на този уебсайт, е на ваш собствен риск.

5. МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ.
„Материали на трети страни“ означава всяко съдържание, изображения, видеоклипове, текстове или друг материал, който е собственост на трета страна, като например изображения, видеоклипове и текстове. Такива материали на трети страни са предмет на приложимите условия и лицензи на трети страни и могат да се използват само както е разрешено от тези условия и лицензи.

6. АВТОРСКИ ПРАВА
Всички материали на EscortSites.org, включително, без ограничение, имена, лога, търговски марки, изображения, текст, колони, графики, видеоклипове, снимки, илюстрации, софтуер и други елементи са защитени от авторски права, търговски марки и/или други права на интелектуална собственост, притежавани и се контролира от EscortSites.org или от трети страни, които са лицензирали или по друг начин са предоставили своите материали на уебсайта. Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички материали на EscortSites.org са достъпни само за ограничена, некомерсиална, лична употреба. Освен както е изрично предвидено тук. Никакви материали не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, препубликувани, продавани, изтегляни, публикувани, предавани или разпространявани по какъвто и да е начин, или по друг начин използван за каквато и да е цел от което и да е физическо или юридическо лице, без предварително изрично писмено разрешение на EscortSites.org. Не можете да добавяте, изтривате, изкривявате или променяте по друг начин материала. Всеки неоторизиран опит за модифициране на какъвто и да е материал, за унищожаване или заобикаляне на защитни функции или за използване на EscortSites.org или която и да е част от материала за каквито и да било цели, различни от предназначените, е строго забранен.

7. НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА
EscortSites.org ще отговори на всички запитвания, жалби и искове относно предполагаеми нарушения чрез нарушаване или нарушаване на разпоредбите, съдържащи се в международните закони за защита на авторското право. EscortSites.org зачита интелектуалната собственост на другите и очаква потребителите да направят същото. Ако вярвате в добросъвестност, че всеки материал, предоставен на или във връзка с платформата EscortSites.org, нарушава вашите авторски права или други права на интелектуална собственост, моля, изпратете иск за нарушаване на авторски права до нас чрез нашата информация за контакт със следната информация:
• Идентифициране на правото на интелектуална собственост, за което се твърди, че е нарушено. Всички съответни регистрационни номера или декларация относно собствеността върху произведението трябва да бъдат включени.
• Изявление, което конкретно идентифицира местоположението на материала в нарушение, достатъчно подробно, така че EscortSites.org да може да го намери на уебсайта.
• Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес.
• Ваша декларация, че имате добросъвестно убеждение, че използването на материали, за които се твърди, че нарушават авторските права, не е разрешено от собственика на авторските права, или неговите представители, или от закона.
• Ваша декларация, направена под наказание за лъжесвидетелстване, че информацията във вашето известие е точна и че сте собственик на авторски права или сте упълномощени да действате от негово име.
• Електронен или физически подпис на собственика на авторските права или на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права.

8. ЛИЧНИ ДАННИ
Всяка лична информация, която публикувате или изпращате във връзка с използването на уебсайта, ще бъде използвана в съответствие с нашата политика за поверителност. Използвайки уебсайта, вие се съгласявате, че можем да събираме и съхраняваме вашата лична информация. Моля, вижте нашата политика за поверителност.

9. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ
Съдържанието и информацията, налични на уебсайта (включително, но не само, данни, информация, текст, музика, звук, снимки, графики, видео, карти, икони или друг материал), както и инфраструктурата, използвана за предоставяне на такова съдържание и информация, е собственост на EscortSites.org или е лицензирана за EscortSites.org от трети страни. За цялото съдържание, различно от вашето съдържание, вие се съгласявате да не променяте по друг начин, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения от, прехвърляте или продавате или препродавате каквато и да е информация, софтуер или услуги получени от или чрез уебсайта. Освен това са забранени следните дейности:
• Достъп, наблюдение, възпроизвеждане, разпространение, предаване, излъчване, показване, продажба, лицензиране, копиране или по друг начин експлоатиране на всяко съдържание на услугите, включително, но не само, използване на всеки робот, паяк, скрепер или други автоматизирани средства или всеки ръчен процес за всякакви цели, които не са в съответствие с това споразумение или без нашето изрично писмено разрешение.
• Нарушете ограниченията във всички заглавки за изключване на роботи за услугите или заобиколете или заобиколете други мерки, използвани за предотвратяване или ограничаване на достъпа до услугите.
• Предприемане на всякакви действия, които налагат или могат да наложат, по наша преценка, неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура.
• Пълна връзка към която и да е част от услугите за всякакви цели без нашето изрично писмено разрешение.
• „Рамка“, „огледален“ или по друг начин включване на част от услугите в други уебсайтове или услуги без нашето предварително писмено разрешение.
• Опит за модифициране, превод, адаптиране, редактиране, декомпилиране, разглобяване или обратен инженеринг на всякакви софтуерни програми, използвани от EscortSites.org във връзка с услугите.
• Заобикаляне, деактивиране или по друг начин пречат на свързаните със сигурността функции на услугите или функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е съдържание.
• Изтеглете каквото и да е съдържание, освен ако не е изрично предоставено за изтегляне от EscortSites.org.

10. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ
Поради естеството на Интернет EscortSites.org предоставя и поддържа уебсайта на базата „както е“, „както е налично“ и не обещава, че използването на уебсайта ще бъде непрекъснато или напълно без грешки. Ние не носим отговорност пред вас, ако не сме в състояние да предоставим нашите интернет услуги по някаква причина извън нашия контрол.
Нашият уебсайт може от време на време да съдържа връзки към други уебсайтове, които не са под контрола и не се поддържат от нас. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство и ние не носим отговорност за съдържанието на тези сайтове.
Освен както е предвидено по-горе, ние не можем да даваме никакви други гаранции, условия или други условия, изрични или подразбиращи се, законови или други и всички такива условия са изключени до максималната степен, разрешена от закона.
Вие ще носите отговорност за всяко нарушение на тези условия от ваша страна и ако използвате уебсайта в нарушение на тези условия, вие ще носите отговорност и ще възстановите EscortSites.org за всяка загуба или щета, причинена в резултат.
EscortSites.org няма да носи отговорност в каквато и да е сума за неизпълнение на което и да е задължение по това споразумение, ако това неизпълнение е причинено от настъпването на някакво непредвидено събитие извън неговия разумен контрол, включително без ограничение прекъсвания на интернет, прекъсвания на комуникациите, пожар, наводнение, война или Божий акт.
Тези условия не засягат законовите ви права като потребител, които са достъпни за вас.
Предмет както е посочено по-горе, до максималната степен, разрешена от закона, EscortSites.org изключва отговорност за всяка загуба или повреда от какъвто и да е вид възникнали, включително, без ограничение, всяка пряка, непряка или последваща загуба, независимо дали такава възниква от проблем, за който уведомите EscortSites.org и EscortSites.org нямат отговорност да плащат пари като обезщетение, включително без ограничение цялата отговорност във връзка с:
• Всяка невярна или неточна информация на уебсайта.
• Нарушаването от което и да е лице на права върху интелектуална собственост на трета страна, причинено от използването на уебсайта или продукт или услуга, закупени чрез уебсайта.
• Всяка загуба или повреда, произтичаща от вашето използване или невъзможност за използване на уебсайта или в резултат на неоторизиран достъп до или промяна на вашите предавания или данни при обстоятелства, които са извън нашия контрол.
• Всяка загуба на печалба, пропилени разходи, повреда или унищожаване на данни или всякаква друга загуба, която не е пряко резултат от нещо, което сме направили погрешно.
• Всякаква сума или вид загуба или щета, дължаща се на вируси или друг злонамерен софтуер, който може да зарази компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на потребителя, причинено от лица, които имат достъп или използват съдържание от уебсайта или от предавания чрез имейли или прикачени файлове, получени от EscortSites .org
• Всички декларации, гаранции, условия и други условия, които без това известие биха имали сила.

11. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ
EscortSites.org няма да поема отговорност за неуспешни, частични или изкривени компютърни предавания, за всеки компютър, телефон, кабел, мрежа, електронен или интернет хардуер или софтуер, неизправности, повреди, връзки, наличност, за действията или бездействията на всеки потребител , достъпност или достъпност до интернет или за задръствания или неоторизирани човешки действия, включително грешки или грешки.

12. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Вие се съгласявате да защитавате и обезщетите EscortSites.org от и срещу всякакви искове, причини за действие, искания, възстановявания, загуби, щети, глоби, неустойки или други разходи или разноски от всякакъв вид или естество, включително, но не само, разумни правни и счетоводни такси , предявени от трети лица в резултат на:
• Вашето нарушение на това споразумение или на документите, посочени тук.
• Ваше нарушение на закон или права на трета страна.
• Вашето използване на уебсайта.

13. ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Можем да променим уебсайта и тези условия по всяко време, по свое собствено усмотрение и без предизвестие до вас. Вие носите отговорност да бъдете информирани за тези условия. Продължаващото ви използване на сайта означава, че приемате всякакви промени в тези условия и всички промени ще заменят всички предишни версии на условията. Освен ако не е посочено друго тук, всички промени в тези условия се прилагат за всички потребители. Освен това можем да прекратим това споразумение с вас съгласно тези условия по всяко време, като ви уведомим писмено (включително по имейл) или без предупреждение.

14. ЗАДАВАНЕ
Това споразумение и всички права и лицензи, предоставени по него, не могат да бъдат прехвърлени или преотстъпени от вас, но могат да бъдат възложени от EscortSites.org без ограничения.

15. КЛАУЗА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
Това споразумение, заедно с политиката за поверителност и всички други правни бележки, публикувани от EscortSites.org, представляват цялото споразумение между вас и EscortSites.org относно и урежда използването от ваша страна на уебсайта.

16. СПОРОВЕ
Потребителят се съгласява, че всеки спор, иск или противоречие, свързани с тези правила и условия, или нарушаването, прекратяването, прилагането, тълкуването или валидността им или използването на уебсайта, ще бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж между потребителя и EscortSites.org, при условие, че всяка страна си запазва правото да предяви индивидуален иск пред компетентен съд.
В случай на спор, възникнал във връзка с използването на уебсайта или нарушаване на тези условия, страните се съгласяват да отнесат спора си за разрешаване на арбитраж пред реномирана арбитражна организация по взаимно съгласие на страните и в съответствие с приложимия търговски арбитраж правила.
Вие се съгласявате да започнете официална процедура за спор, като ни изпратите съобщение чрез нашата информация за контакт. EscortSites.org може да избере да ви изпрати писмена оферта, след като получи първоначалното ви съобщение. Ако ние ви предложим и изпратим оферта за уреждане на спора, а вие не приемете офертата, или ние не сме в състояние да разрешим спора ви задоволително и искате да продължите с процеса на оспорване, трябва да инициирате процеса за разрешаване на спорове пред акредитирана арбитражна организация и файл отделно Искане за арбитраж. Всяко решение, постановено от арбитражния съд, е окончателно и окончателно за страните.
Доколкото е позволено от закона, вие се съгласявате, че няма да завеждате, да се присъединявате или да участвате в какъвто и да е колективен иск във връзка с иск, спор или противоречие, които могат да възникнат във връзка с използването на уебсайта от ваша страна.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Тези условия се уреждат от международното право. EscortSites.org си запазва правото да избере юрисдикцията, приложима към тези условия. Използването на уебсайта и услугите не е разрешено в която и да е юрисдикция, която не прилага всички клаузи на тези Условия.
Изпълнението ни на тези условия е предмет на съществуващите закони и правни процеси и нищо, съдържащо се в тези Условия, не ограничава правото ни да се съобразяваме с правоприлагането или други правителствени или правни искания или изисквания, свързани с използването от ваша страна на нашата Платформа или информация, предоставена или събрана от нас по отношение на такава употреба.
Ако се установи, че някоя част от тези Условия е невалидна, незаконна или неприложима, валидността, законността и приложимостта на останалите разпоредби няма да бъдат засегнати или нарушени по никакъв начин. Нашият неуспех или забавяне в прилагането на която и да е разпоредба от тези Условия по всяко време не се отказва от правото ни да наложим същата или която и да е друга(и) разпоредба(и) от тях в бъдеще.
Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

Още ескорт сайтове по целия свят!