ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vítejte na EscortSites.org!

EscortSites.org si váží vašeho soukromí a ochrany vašich osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké údaje od vás shromažďujeme, jak je shromažďujeme, jak je používáme, jak získáváme váš souhlas, jak dlouho je uchováváme v našich databázích a případně s kým je sdílíme.
Vstupem na webovou stránku přijímáte postupy popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Používání webových stránek také podléhá našim smluvním podmínkám.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. Vaše další používání webových stránek poté, co provedeme změny, je považováno za přijetí těchto změn, proto prosím pravidelně kontrolujte, zda zásady nejsou aktualizovány. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vyvinuty a jsou udržovány v souladu se všemi platnými federálními a mezinárodními zákony a předpisy a konkrétně s Kalifornským zákonem o ochraně soukromí online („CalOPPA“ – nařízení USA) a obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“ – evropské nařízení ).

1. OBECNÉ INFORMACE
Osobní údaje uživatelů, které jsou shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím webových stránek:
• https://escortsites.org
Bude na zodpovědnost a bude mít na starosti:
• EscortSites.org.
(dále jen EscortSites.org).

2. TYPY SBÍRANÝCH INFORMACÍ
Informace, které se dozvídáme od uživatelů, pomáhají personalizovat a neustále zlepšovat vaši zkušenost na EscortSites.org. Zde jsou typy informací, které shromažďujeme:
Informace, které nám poskytnete. Informace poskytujete, když vyhledáváte, čtete a prohlížíte obsah na našich webových stránkách a/nebo s námi komunikujete prostřednictvím našich kontaktních údajů. V důsledku těchto akcí nám můžete poskytnout následující informace:
• Křestní jméno a příjmení
• Emailová adresa
• IP adresa
• Jakékoli další informace týkající se vás, které nám poskytnete přímo prostřednictvím našich webových stránek nebo nepřímo prostřednictvím našich webových stránek.
EscortSites.org o vás nebude shromažďovat žádné osobní údaje, pokud je neposkytnete.
Informace shromažďované automaticky: Přístupem na web a jeho používáním nám automaticky poskytujete následující informace:
• Informace o zařízení a použití, které používáte k přístupu na web
• Vaši IP adresu
• Vlastnosti prohlížeče a zařízení
• Operační systém
• Odkazující adresy URL
• Vaše pozice
• Které části webu používáte a jak často
Pokud na web přistupujete prostřednictvím mobilního telefonu, budeme shromažďovat následující informace:
• ID mobilního zařízení
• Model a výrobce
• Operační systém
• Informace o verzi
• IP adresa
GOOGLE Analytics. Používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc., USA („Google“). Tyto nástroje a technologie shromažďují a analyzují určité typy informací, včetně IP adres, identifikátorů zařízení a softwaru, odkazujících a výstupních adres URL, metrik a statistik používání funkcí, historie používání, adresy řízení přístupu k médiím (MAC adresa), jedinečných identifikátorů mobilních zařízení a další podobné informace. Informace generované službou Google Analytics (včetně vaší IP adresy) mohou být přenášeny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech amerických. K vylepšení webu používáme sběr dat GOOGLE Analytics.
Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů společnosti Google zde:
• https://policies.google.com/privacy

3. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME
Osobní údaje poskytnuté uživateli prostřednictvím webu budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro poskytování webu. EscortSites.org může mít povoleno uchovávat osobní údaje po delší dobu, kdykoli uživatel udělil souhlas s takovým zpracováním, pokud tento souhlas není odvolán. Kromě toho může být EscortSites.org povinna uchovávat osobní údaje po delší dobu, kdykoli je to vyžadováno pro splnění právní povinnosti nebo na příkaz úřadu. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Po uplynutí doby uchovávání proto nelze vymáhat právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů.

4. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE.
Obecně shromažďované informace používáme především k poskytování, údržbě, ochraně a zlepšování našich aktuálních webových stránek. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich stránek, jak je popsáno níže a popsané jinde v těchto zásadách, používáme k:
• Poskytněte webové stránky a obsah dostupný na webových stránkách.
• Poskytujte přidružené odkazy.
• Vylepšete naše webové stránky a způsob, jakým provozujeme naše podnikání.
• Pochopte a vylepšete své zkušenosti s používáním našich webových stránek.
• Odpovídejte na vaše komentáře nebo dotazy prostřednictvím našich kontaktních informací.
• Zasílat vám související informace, včetně potvrzení, technických upozornění, aktualizací, bezpečnostních výstrah a zpráv o podpoře a správě.
• Komunikujte s vámi o nadcházejících událostech a novinkách na webu.
• Marketingové účely EscortSites.org.
• Propojte nebo zkombinujte své informace s dalšími informacemi, které získáme od třetích stran, abychom pomohli porozumět vašim potřebám a poskytli vám lepší služby.
• Chránit, vyšetřovat a odrazovat od podvodných, neoprávněných nebo nezákonných aktivit.

5. JAK ZÍSKÁTE MŮJ SOUHLAS?
Vstupem na webovou stránku, komunikací s námi prostřednictvím našich kontaktních údajů a poskytnutím osobních údajů pro komunikaci s vámi souhlasíte s naším shromažďováním, uchováváním a používáním vašich údajů za podmínek obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Svůj souhlas můžete odvolat zasláním žádosti prostřednictvím kontaktních údajů nebo kontaktní stránky.

6. JAK SDĚLUJEME INFORMACE
Osobní údaje našich uživatelů jsou důležitou a základní součástí našeho podnikání. Za žádných okolností nebudeme prodávat ani sdílet informace s třetími stranami, které nebyly dříve autorizovány uživatelem nebo vlastníkem osobních údajů. Uživatelské informace sdílíme pouze a výhradně tak, jak je popsáno níže.
Poskytovatelé služeb třetích stran. K provádění funkcí na našem webu používáme služby třetích stran. Příklady zahrnují: vytváření a hostování webových stránek, odesílání e-mailů, analyzování dat (Google Analytics), poskytování marketingové pomoci a poskytování výsledků vyhledávání.
Tyto služby a nástroje třetích stran mohou mít přístup k osobním údajům potřebným k výkonu jejich funkcí, ale nesmí tyto informace používat k jiným účelům. S informacemi sdílenými s těmito službami třetích stran bude nakládáno a uchovávány v souladu s jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů a našimi zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto služeb třetích stran.
Obchodní převody. V případě, že EscortSites.org vytvoří, sloučí se s jiným subjektem nebo společností nebo jej získá jiný subjekt nebo společnost, vaše informace budou pravděpodobně přeneseny. EscortSites.org vám zašle e-mail nebo zveřejní nápadné oznámení na naší platformě dříve, než se vaše informace stanou předmětem jiných zásad ochrany osobních údajů a přenos a nakládání s vašimi soukromými údaji bude v souladu se všemi příslušnými požadavky.
Ochrana EscortSites.org a dalších. Osobní údaje uvolňujeme, když se domníváme, že je zveřejnění vhodné k dodržení zákona, vymáhání nebo uplatňování našich podmínek a dalších dohod nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti EscortSites.org, našich uživatelů nebo jiných. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany před podvody a snížení úvěrového rizika.
S Vaším souhlasem. Pokud není uvedeno výše, obdržíte upozornění, když mohou být osobní údaje o vás poskytnuty třetím stranám, a budete mít možnost rozhodnout se, že tyto informace nesdílíte.
Anonymní informace. EscortSites.org používá anonymní informace o prohlížení automaticky shromážděné našimi servery především k tomu, aby nám pomohly spravovat a zlepšovat web. Můžeme také použít souhrnné anonymní informace k poskytování informací o Webových stránkách potenciálním obchodním partnerům a dalším nepřidruženým subjektům. Tyto informace nelze osobně identifikovat.
Emailová adresa. E-mailová adresa, kterou nám poskytnete pro účely přijímání naší e-mailové komunikace, nebude nikdy pronajata ani prodána třetí straně.

7. OCHRANA VAŠICH INFORMACÍ
Pracujeme na ochraně bezpečnosti vašich informací během přenosu pomocí softwaru Secure Sockets Layer (SSL), který šifruje informace, které zadáváte nebo poskytujete prostřednictvím našich webových stránek nebo našich kontaktních údajů. Omezujeme oprávněný přístup k vašim osobním údajům na osoby, které mají oprávněnou potřebu tyto informace znát, a na osoby, kterým jste k přístupu k těmto údajům povolili. EscortSites.org se řídí obecně uznávanými průmyslovými standardy na ochranu osobních údajů, které nám byly zaslány, a to jak během přenosu, tak poté, co je EscortSites.org obdrží. Žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Proto, i když se EscortSites.org snaží používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. Nebudeme prodávat, distribuovat ani pronajímat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít vaše svolení nebo pokud to nevyžaduje zákon.

8. PRÁVA
Uživatelé, kteří poskytují informace prostřednictvím našich webových stránek, jako subjekty údajů a vlastníci údajů, mají právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, stažení nebo vymazání, jakož i právo omezit a vznést námitku proti určitému zpracování svých údajů. Zatímco některá z těchto práv platí obecně, jiná platí pouze za určitých omezených okolností. Tato práva popisujeme níže:
• Přístup a přenositelnost: Chcete-li získat přístup a vědět, jaké informace jsou uloženy na našich serverech, můžete nám zaslat svůj požadavek prostřednictvím našich kontaktních údajů.
• Rectify, Restrict, Limit, Delete: Můžete také opravit, omezit, omezit nebo smazat většinu svých informací.
• Právo být informován: Uživatelé našich webových stránek budou na požádání informováni o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme, jak dlouho jsou uchovávány a zda jsou sdíleny s třetími stranami.
• Námitka: Když zpracováváme vaše údaje na základě našich oprávněných zájmů, jak je vysvětleno výše, nebo ve veřejném zájmu, můžete za určitých okolností vznést námitku proti tomuto zpracování. V takových případech přestaneme zpracovávat vaše údaje, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování nebo pokud to nebude nutné z právních důvodů.
• Odvolat souhlas: Pokud jste dříve udělili svůj souhlas, například abyste nám umožnili zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje, máte právo svůj souhlas se zpracováním a uchováváním vašich údajů kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete například odvolat aktualizací nastavení. V určitých případech můžeme pokračovat ve zpracování vašich údajů poté, co jste svůj souhlas odvolali, pokud pro to máme právní základ nebo pokud bylo vaše odvolání souhlasu omezeno na určité činnosti zpracování.
• Stížnost: Pokud si přejete podat stížnost na naše použití vašich údajů (a aniž by byla dotčena jakákoli další práva, která můžete mít), máte právo tak učinit u svého místního dozorového úřadu. Uživatelé mohou uplatnit všechna tato práva tím, že nás kontaktují prostřednictvím kontaktních údajů nebo kontaktní stránky.
• Práva související s automatizovaným rozhodováním, včetně profilování: uživatelé webových stránek nás mohou požádat o poskytnutí kopie činností automatizovaného zpracování, které provádíme, pokud se domnívají, že údaje jsou zpracovávány nezákonně.
Uživatelé mohou uplatnit svá práva ve vztahu k osobním údajům, které poskytnou EscortSites.org, kdykoli, zasláním své žádosti prostřednictvím našich kontaktních údajů a my jejich žádost zpracujeme a odpovíme na ni co nejdříve.

9. ONLINE OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ
Dodržujeme požadavky kalifornského zákona o ochraně soukromí online („CalOPPA“ – nařízení USA), obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“ – evropské nařízení) a obecně mezinárodních zákonů o ochraně osobních údajů týkajících se ochrany osobních údajů nezletilých. Naše webové stránky jsou výhradně pro dospělé, a proto neshromažďujeme žádné informace od dětí mladších 18 let ani od osob mladších zletilosti dle platné legislativy. Pokud zjistíte, že nám vaše dítě nebo nezletilá osoba poskytla osobní údaje, kontaktujte nás a my podnikneme kroky k odstranění těchto informací a omezení přístupu na webovou stránku této nezletilé osobě.

10. ÚPRAVA A SMAZÁNÍ INFORMACÍ
Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, napište nám nebo napište e-mail co nejdříve. Veškeré informace, které zjistíme, že jsou nesprávné, neprodleně opravíme. Své údaje můžete kdykoli změnit, upravit, opravit a smazat, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů. Chcete-li se odhlásit z e-mailu EscortSites.org, postupujte podle pokynů v e-mailu. Vaše žádost by měla být zpracována do 48 hodin.

11. TŘETÍ STRANY
Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů výslovně uvedeno jinak, tento dokument se zabývá pouze používáním a zveřejňováním informací, které od vás EscortSites.org shromažďuje. Pokud zpřístupníte své informace ostatním, ať už jiným uživatelům nebo dodavatelům na EscortSites.org, mohou se na jejich použití nebo zpřístupnění informací, které jim sdělíte, vztahovat jiná pravidla. EscortSites.org nekontroluje zásady ochrany osobních údajů třetích stran a v případě potřeby se na vás vztahují zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran. EscortSites.org nezodpovídá za soukromí nebo bezpečnostní praktiky jiných webových stránek na internetu, a to ani těch, které jsou propojeny s nebo z webových stránek EscortSites.org. EscortSites.org vám doporučuje, abyste se zeptali, než sdělíte své osobní údaje ostatním.

Více escortových stránek po celém světě!