PRAVIDLA A PODMÍNKY

Vítejte na EscortSites.org!

Toto jsou podmínky pro:

• https://escortsites.org

Návštěvou a přístupem na naše webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami a našimi zásadami ochrany osobních údajů. V těchto podmínkách slova „webové stránky“ odkazují na web EscortSites.org, „my“, „nás“, „naše“ a „EscortSites.org“ odkazují na EscortSites.org a „vy“ a „uživatel“ odkazují vám, uživateli EscortSites.org.
Následující podmínky se vztahují na webové stránky nabízené EscortSites.org. To zahrnuje verze pro mobily a tablety, stejně jako jakoukoli jinou verzi EscortSites.org přístupnou přes počítač, mobil, tablet, sociální média nebo jiná zařízení.
PŘED POUŽITÍM NEBO ZÍSKÁNÍM JAKÝCHKOLI INFORMACÍ NEBO SLUŽEB OD ESCORTSITS.ORG SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY.

1. ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ
EscortSites.org je webová stránka pro zábavu pro dospělé, která poskytuje adresář webových stránek určených pouze pro dospělé a v žádném případě není její obsah určen osobám mladším 18 let nebo věku plnoletosti v jurisdikci, ze které je webová stránka přístupná. Neshromažďujeme, z žádného důvodu ani za žádných okolností, osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud se dozvíme, že nám osobní údaje poskytl nezletilý, podnikneme přiměřené kroky k vymazání takových informací poskytnutých tímto nezletilým a omezíme přístup.

2. PŘIJETÍ PODMÍNEK
Tato smlouva stanoví právně závazné podmínky pro vaše používání a přístup k EscortSites.org. Návštěvou a přístupem na naše webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni touto dohodou. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nesmíte webové stránky používat ani k nim přistupovat. Tuto smlouvu můžeme čas od času upravit a taková úprava bude účinná po zveřejnění na webových stránkách. Souhlasíte s tím, že budete vázáni jakoukoli úpravou těchto podmínek, když budete používat a přistupovat na webovou stránku a obsah nabízený na webu po zveřejnění takové změny na webu; proto je důležité, abyste tuto smlouvu pravidelně kontrolovali.
EscortSites.org může na základě vlastního uvážení odmítnout nabídnout webovou stránku jakémukoli uživateli a kdykoli změnit svá kritéria způsobilosti. Toto ustanovení je neplatné tam, kde je zakázáno zákonem a právo na přístup ke službě a webu je v takových jurisdikcích zrušeno.
Poskytnutím vaší e-mailové adresy EscortSites.org souhlasíte s tím, že vaši e-mailovou adresu použijeme k zasílání oznámení o webu. Vaši e-mailovou adresu můžeme také použít k zasílání oznámení a dalších zpráv, jako jsou změny funkcí služby, novinky a speciální obsah. Pokud si nepřejete dostávat tyto e-maily, můžete se odhlásit z jejich zasílání zasláním žádosti o odstoupení od smlouvy prostřednictvím kontaktních údajů nebo pomocí možnosti „odhlásit se z odběru“ v e-mailech. Odhlášení vám může zabránit v přijímání e-mailů o aktualizacích , zprávy nebo speciální obsah.
Používáním webové stránky prohlašujete a zaručujete, že máte plné právo, pravomoc a oprávnění uzavřít tuto smlouvu a plně plnit všechny své závazky vyplývající z této smlouvy. Dále prohlašujete a zaručujete, že nemáte žádné právní postižení nebo smluvní omezení, která by vám bránila v uzavření této smlouvy.

3. PARTNERSKÉ ODKAZY
EscortSites.org poskytuje přidružené odkazy na webové stránky, které nabízejí různé služby nebo obsah. Prostřednictvím těchto přidružených odkazů může EscortSites.org obdržet určitou finanční kompenzaci pokaždé, když uživatelé vstoupí na webové stránky prostřednictvím těchto přidružených odkazů a zakoupí nebo zpřístupní službu nebo obsah. EscortSites.org nezodpovídá za zkoumání nebo hodnocení a nezaručuje, nezaručuje ani nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo služby zveřejněné na webových stránkách třetích stran, které se objevují v našem adresáři dostupném na webových stránkách prostřednictvím přidružených odkazů. Uživatel by si měl před přístupem k jakémukoli obsahu nebo službám dostupným na těchto webových stránkách třetích stran pečlivě prostudovat zásady těchto webových stránek třetích stran. EscortSites.org není v žádném okamžiku a za žádných okolností odpovědná za obsah nebo služby nabízené prostřednictvím webových stránek třetích stran uvedených v našem adresáři. Prostřednictvím přidružených odkazů dostupných na webových stránkách je možné, že uživatelé mohou sdílet informace s webovými stránkami třetích stran, před sdílením nebo poskytnutím jakýchkoli informací si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek třetích stran.
EscortSites.org nemá žádnou kontrolu nad obchodními praktikami třetích stran, ani žádným způsobem nekontroluje kvalitu, bezpečnost nebo zákonnost jakýchkoli služeb nabízených na těchto webových stránkách třetích stran. Jakákoli obchodní transakce, ke které dojde v důsledku nákupu služeb nebo obsahu na těchto webových stránkách třetích stran uvedených v našem adresáři dostupném na našich webových stránkách, je prováděna na vaše vlastní riziko a odpovědnost.

4. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
Webové stránky zobrazené prostřednictvím našeho adresáře dostupného na webu nevlastní, nenabízí ani neposkytuje EscortSites.org. Služby EscortSites.org' jsou omezeny pouze na poskytování platformy pro publikování a zobrazení adresáře webových stránek nabízejících různé služby po celém světě, ale za žádných okolností nenese odpovědnost za služby nebo obsah dostupný prostřednictvím těchto webových stránek třetích stran. EscortSites.org nenese žádnou odpovědnost za služby a obsah nabízený na webových stránkách zobrazených v našem adresáři dostupném na webových stránkách.
EscortSites.org nezodpovídá za přesnost, bezpečnost nebo zákonnost služeb nebo obsahu nabízeného a zobrazeného na stránkách zobrazených v našem adresáři.

EscortSites.org nezodpovídá za kvalitu nebo spolehlivost služeb nebo obsahu nabízeného na webových stránkách zobrazených v našem adresáři, ani se EscortSites.org nepodílí na žádných obchodních transakcích uzavřených mezi jakýmkoli uživatelem a webovými stránkami třetích stran zobrazenými v našem adresáři.
Nákup služeb nebo obsahu dostupného prostřednictvím webových stránek zobrazených v našem adresáři je výhradní a výhradní odpovědností uživatelů. EscortSites.org nikdy nenabádá uživatele k nákupu prostituce nebo podobných služeb. Uživatelé jsou svobodní a odpovědní za svá vlastní rozhodnutí.
Jakékoli stížnosti nebo nároky týkající se služeb nebo obsahu dostupného na webových stránkách obsažených v našem adresáři by měly být směrovány na příslušnou webovou stránku. EscortSites.org nepřijímá žádné nároky týkající se obsahu a služeb dostupných na webových stránkách uvedených v našem adresáři.
V případě, že jeden nebo více uživatelů nebo jakákoli třetí strana zahájí jakýkoli typ nároku nebo právní žaloby proti EscortSites.org, každý uživatel zapojený do takového nároku nebo akce zprošťuje EscortSites.org jakékoli odpovědnosti.
Vstupem na web a obsah dostupný na webu (Blog) přijímáte osobní odpovědnost za výsledky používání informací dostupných na obsahu. Souhlasíte s tím, že EscortSites.org nezaručuje výsledky žádných podniknutých akcí, ať už tyto stránky nebo obsah doporučují či nikoli. EscortSites.org poskytuje zdroje a obsah pouze pro informační účely. Nezaručujeme, že informace dostupné na webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktualizované. Jakékoli použití materiálů uvedených na této webové stránce je na vaše vlastní riziko.

5. MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN.
„Materiály třetích stran“ znamenají jakýkoli obsah, obrázky, videa, texty nebo jiný materiál, který je ve vlastnictví třetí strany, jako jsou obrázky, videa a texty. Takové materiály třetích stran podléhají příslušným podmínkám a licencím třetích stran a lze je používat pouze tak, jak to takové podmínky a licence povolují.

6. AUTORSKÁ PRÁVA
Všechny materiály na EscortSites.org, včetně, bez omezení, jmen, log, ochranných známek, obrázků, textu, sloupců, grafiky, videí, fotografií, ilustrací, softwaru a dalších prvků jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a/nebo jinými vlastněnými právy duševního vlastnictví. a kontrolované EscortSites.org nebo třetími stranami, které licencovaly nebo jinak poskytly svůj materiál na webovou stránku. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny materiály na EscortSites.org jsou k dispozici pouze pro omezené, nekomerční a osobní použití. Kromě toho, jak je zde konkrétně uvedeno. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu EscortSites.org nesmí být žádný materiál kopírován, reprodukován, znovu publikován, prodáván, stahován, zveřejňován, přenášen nebo distribuován žádným způsobem nebo jinak používán pro jakýkoli účel jakoukoli osobou nebo subjektem. Materiál nesmíte přidávat, odstraňovat, deformovat ani jinak upravovat. Jakýkoli neoprávněný pokus o úpravu jakéhokoli materiálu, zmaření nebo obcházení jakýchkoli bezpečnostních prvků nebo použití EscortSites.org nebo jakékoli části materiálu pro jakýkoli jiný účel, než je zamýšlený účel, je přísně zakázáno.

7. PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV
EscortSites.org bude reagovat na všechny dotazy, stížnosti a nároky týkající se údajného porušení porušením nebo porušením ustanovení obsažených v mezinárodních zákonech na ochranu autorských práv. EscortSites.org respektuje duševní vlastnictví ostatních a očekává, že uživatelé budou dělat totéž. Pokud se v dobré víře domníváte, že jakýkoli materiál poskytnutý na platformě EscortSites.org nebo v souvislosti s ní porušuje vaše autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví, odešlete nám svůj nárok na porušení autorských práv prostřednictvím našich kontaktních údajů s následujícími informacemi:
• Identifikace práva duševního vlastnictví, které je údajně porušeno. Měla by být zahrnuta všechna příslušná registrační čísla nebo prohlášení o vlastnictví díla.
• Prohlášení, které konkrétně identifikuje umístění materiálu porušujícího autorská práva, a to dostatečně podrobně, aby jej EscortSites.org mohl najít na webových stránkách.
• Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
• Vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu, který údajně porušuje autorská práva, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupci nebo zákonem.
• Vaše prohlášení, učiněné pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo oprávněni jednat jeho jménem.
• Elektronický nebo fyzický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv.

8. OSOBNÍ ÚDAJE
Jakékoli osobní údaje, které zveřejníte nebo odešlete v souvislosti s používáním webu, budou použity v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním webu souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat a uchovávat vaše osobní údaje. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů.

9. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
Obsah a informace dostupné na webových stránkách (včetně, ale nikoli výhradně, dat, informací, textu, hudby, zvuku, fotografií, grafiky, videa, map, ikon nebo jiného materiálu), jakož i infrastruktura používaná k poskytování takového obsahu a informací, je majetkem EscortSites.org nebo je na EscortSites.org licencován třetími stranami. U veškerého obsahu jiného než vašeho obsahu souhlasíte s tím, že nebudete jinak upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provozovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, přenášet, prodávat nebo dále prodávat jakékoli informace, software nebo služby. získané z webových stránek nebo jejich prostřednictvím. Kromě toho jsou zakázány následující činnosti:
• Přistupovat, monitorovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, kopírovat nebo jinak využívat jakýkoli obsah služeb, mimo jiné za použití jakéhokoli robota, pavouka, škrabky nebo jiných automatizovaných prostředků nebo jakéhokoli ručního procesu pro jakýkoli účel, který není v souladu s touto dohodou nebo bez našeho výslovného písemného povolení.
• Porušovat omezení v hlavičkách vyloučení robotů ve službách nebo obcházet či obcházet jiná opatření používaná k zabránění nebo omezení přístupu ke službám.
• Přijměte jakékoli opatření, které ukládá nebo může podle našeho uvážení způsobit nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení naší infrastruktury.
• Přímé odkazy na jakoukoli část služeb za jakýmkoli účelem bez našeho výslovného písemného povolení.
• „Rámovat“, „zrcadlit“ nebo jinak začleňovat jakoukoli část služeb do jakýchkoli jiných webových stránek nebo služeb bez našeho předchozího písemného povolení.
• Pokusit se upravit, přeložit, přizpůsobit, upravit, dekompilovat, rozložit nebo zpětně analyzovat jakékoli softwarové programy používané EscortSites.org v souvislosti se službami.
• Obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí služeb nebo funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu.
• Stahujte jakýkoli obsah, pokud není výslovně zpřístupněn ke stažení prostřednictvím EscortSites.org.

10. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK
Vzhledem k povaze internetu EscortSites.org poskytuje a spravuje webovou stránku „jak je“, „jak je k dispozici“ a neslibuje, že používání webu bude nepřerušované nebo zcela bez chyb. Nejsme vůči vám zodpovědní, pokud nebudeme schopni poskytovat naše internetové služby z jakéhokoli důvodu, který nemůžeme ovlivnit.
Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod naší kontrolou a nejsou námi spravovány. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a nejsme zodpovědní za obsah těchto stránek.
S výjimkou výše uvedeného nemůžeme poskytnout žádné další záruky, podmínky nebo jiné podmínky, výslovné nebo předpokládané, zákonné nebo jiné, a všechny takové podmínky jsou tímto vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem.
Budete odpovědní za jakékoli porušení těchto podmínek z vaší strany a pokud použijete webovou stránku v rozporu s těmito podmínkami, budete odpovědní a uhradíte EscortSites.org jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou v důsledku toho.
EscortSites.org nenese žádnou odpovědnost za nesplnění jakékoli povinnosti podle této smlouvy, pokud je takové selhání způsobeno výskytem jakékoli nepředvídatelné události mimo její přiměřenou kontrolu, včetně, bez omezení, výpadků internetu, výpadků komunikace, požáru, povodní, války nebo Boží skutek.
Tyto podmínky neovlivňují vaše zákonná práva jako spotřebitele, která máte k dispozici.
S výhradou výše uvedeného, v maximálním rozsahu povoleném zákonem, EscortSites.org vylučuje odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, jakýchkoli přímých, nepřímých nebo následných ztrát, ať už k nim dojde v důsledku jakéhokoli problému, který oznámíte. EscortSites.org a EscortSites.org nenesou žádnou odpovědnost za zaplacení jakýchkoli peněz jako kompenzaci, včetně, bez omezení, veškeré odpovědnosti ve vztahu k:
• Jakékoli nesprávné nebo nepřesné informace na webových stránkách.
• Porušení práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany jakoukoli osobou způsobené jejím používáním webové stránky nebo jakéhokoli produktu nebo služby zakoupené prostřednictvím webové stránky.
• Jakákoli ztráta nebo škoda způsobená vaším používáním nebo nemožností používat webovou stránku nebo vyplývající z neoprávněného přístupu nebo změny vašich přenosů nebo dat za okolností, které jsou mimo naši kontrolu.
• Jakákoli ztráta zisku, zbytečné výdaje, poškození nebo zničení dat nebo jakákoli jiná ztráta, která není přímo důsledkem něčeho, co jsme udělali špatně.
• Jakékoli množství nebo druh ztráty nebo škody způsobené viry nebo jiným škodlivým softwarem, které mohou infikovat počítačové vybavení uživatele, software, data nebo jiný majetek způsobený osobami, které přistupují nebo používají obsah z webových stránek nebo z přenosů prostřednictvím e-mailů nebo příloh přijatých z EscortSites .org.
• Všechna prohlášení, záruky, podmínky a další podmínky, které by bez tohoto upozornění měly účinek.

11. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
EscortSites.org nenese žádnou odpovědnost za neúspěšné, částečné nebo zkomolené počítačové přenosy, za jakékoli selhání počítače, telefonu, kabelu, sítě, elektronického nebo internetového hardwaru nebo softwaru, selhání, připojení, dostupnost, za jednání nebo opomenutí jakéhokoli uživatele. , dostupnost nebo dostupnost internetu nebo za dopravní zácpu nebo neoprávněné lidské jednání, včetně jakýchkoli chyb nebo omylů.

12. ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že budete bránit a odškodnit EscortSites.org před a proti jakýmkoli nárokům, příčinám jednání, požadavkům, vymáhání, ztrátám, škodám, pokutám, sankcím nebo jiným nákladům nebo výdajům jakéhokoli druhu nebo povahy, včetně, ale bez omezení na přiměřené právní a účetní poplatky. , přinesené třetími stranami v důsledku:
• Vaše porušení této smlouvy nebo dokumentů, na které se zde odkazuje.
• Vaše porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.
• Vaše používání webových stránek.

13. ZMĚNY A UKONČENÍ
Webové stránky a tyto podmínky můžeme kdykoli změnit podle vlastního uvážení a bez upozornění. Jste odpovědní za to, že budete o těchto podmínkách vědět. Vaše další používání stránek představuje váš souhlas s jakýmikoli změnami těchto podmínek a jakékoli změny nahradí všechny předchozí verze podmínek. Pokud zde není uvedeno jinak, všechny změny těchto podmínek platí pro všechny uživatele. Kromě toho můžeme kdykoli ukončit tuto smlouvu s vámi podle těchto podmínek tím, že vám to oznámíme písemně (včetně e-mailu) nebo bez jakéhokoli varování.

14. ZADÁNÍ
Tuto smlouvu a veškerá práva a licence udělené podle této smlouvy nemůžete převést ani postoupit vy, ale mohou být postoupeny společností EscortSites.org bez omezení.

15. INTEGRAČNÍ DOLOŽKA
Tato dohoda spolu se zásadami ochrany osobních údajů a dalšími právními upozorněními zveřejněnými EscortSites.org tvoří úplnou dohodu mezi vámi a EscortSites.org týkající se a řídí vaše používání webové stránky.

16. SPORY
Uživatel souhlasí s tím, že jakýkoli spor, nárok nebo kontroverze týkající se těchto podmínek a podmínek nebo jejich porušení, ukončení, vymáhání, výklad nebo platnost nebo používání webové stránky budou řešeny závaznou arbitráží mezi uživatelem a EscortSites.org, za předpokladu, že si každá strana ponechá právo podat individuální žalobu u soudu příslušné jurisdikce.
V případě sporu vzniklého v souvislosti s používáním webové stránky nebo porušením těchto podmínek se strany zavazují předložit svůj spor k rozhodčímu řešení před renomovanou rozhodčí organizací, jak se strany vzájemně dohodly a v souladu s platnou obchodní arbitráží. pravidla.
Souhlasíte se zahájením formálního sporu zasláním sdělení prostřednictvím našich kontaktních údajů. EscortSites.org se může rozhodnout poslat vám písemnou nabídku po obdržení vaší první komunikace. Pokud vám nabídneme a zašleme nabídku na urovnání a vy tuto nabídku nepřijmete nebo nejsme schopni váš spor uspokojivě vyřešit a přejete si pokračovat v procesu sporu, musíte zahájit proces řešení sporu u akreditované rozhodčí organizace a podat žádost samostatná žádost o rozhodčí řízení. Jakékoli rozhodnutí vynesené rozhodčím soudem bude pro strany konečné a konečné.
V maximálním rozsahu povoleném zákonem souhlasíte s tím, že nepodáte, nepřipojíte se ani se nebudete účastnit žádné hromadné žaloby v souvislosti s jakýmkoli nárokem, sporem nebo kontroverzí, které mohou nastat v souvislosti s vaším používáním webové stránky.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky se řídí mezinárodním právem. EscortSites.org si vyhrazuje právo vybrat si jurisdikci použitelnou pro tyto podmínky. Používání webových stránek a služeb není povoleno v žádné jurisdikci, která neuvádí v platnost všechna ustanovení těchto podmínek.
Naše plnění těchto podmínek podléhá stávajícím zákonům a právním procesům a nic obsažené v těchto podmínkách neomezuje naše právo vyhovět požadavkům vymáhání práva nebo jiným vládním nebo právním požadavkům nebo požadavkům týkajícím se vašeho používání naší platformy nebo informací poskytnutých nebo shromážděných nás s ohledem na takové použití.
Pokud bude kterákoli část těchto podmínek shledána neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení žádným způsobem ovlivněna nebo narušena. Naše selhání nebo prodlení při vymáhání jakéhokoli ustanovení těchto podmínek kdykoli nezbavuje nás práva vymáhat stejné nebo jakékoli jiné ustanovení těchto podmínek v budoucnu.
Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Více escortových stránek po celém světě!