VILKÅR OG BETINGELSER

Velkommen til EscortSites.org!

Dette er vilkår og betingelser for:

• https://escortsites.org

Ved at besøge og få adgang til vores hjemmeside accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og vores privatlivspolitik. I disse vilkår og betingelser henviser ordene "hjemmeside" til EscortSites.org-webstedet, "vi", "os", "vores" og "EscortSites.org" henviser til EscortSites.org og "dig" og "bruger" henviser til til dig, brugeren af EscortSites.org.
Følgende vilkår og betingelser gælder for webstedet, der tilbydes af EscortSites.org. Dette inkluderer mobil- og tabletversionerne samt enhver anden version af EscortSites.org, der er tilgængelig via desktop, mobil, tablet, sociale medier eller andre enheder.
LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER ELLER INDHÅVER NOGEN INFORMATION ELLER SERVICE FRA ESCORTSITES.ORG.

1. VOKSEN UNDERHOLDNING
EscortSites.org er et websted for voksenunderholdning, der giver en oversigt over websteder, der kun er beregnet til voksne, og under ingen omstændigheder er dets indhold beregnet til personer under 18 år eller myndig alder i den jurisdiktion, hvorfra webstedet tilgås. Vi indsamler ikke, af nogen grund eller omstændighed, personlige oplysninger fra personer under 18 år. Hvis vi bliver opmærksomme på, at en mindreårig har givet os personlige oplysninger, vil vi tage rimelige skridt til at slette sådanne oplysninger, som er givet af en sådan mindreårig og begrænse adgang.

2. ACCEPT AF VILKÅR
Denne aftale angiver de juridisk bindende vilkår for din brug og adgang til EscortSites.org. Ved at besøge og få adgang til vores hjemmeside accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne aftale, må du ikke bruge eller tilgå hjemmesiden. Vi kan ændre denne aftale fra tid til anden, og en sådan ændring vil være effektiv, når den offentliggøres på hjemmesiden. Du accepterer at være bundet af enhver ændring af disse vilkår og betingelser, når du bruger og får adgang til webstedet og indholdet, der tilbydes på webstedet, efter en sådan ændring er offentliggjort på webstedet; derfor er det vigtigt, at du gennemgår denne aftale regelmæssigt.
EscortSites.org kan, efter eget skøn, nægte at tilbyde webstedet til enhver bruger og ændre dets berettigelseskriterier til enhver tid. Denne bestemmelse er ugyldig, hvor det er forbudt ved lov, og retten til at få adgang til tjenesten og webstedet er tilbagekaldt i sådanne jurisdiktioner.
Ved at give EscortSites.org din e-mailadresse, giver du dit samtykke til vores brug af din e-mailadresse til at sende dig meddelelser om hjemmesiden. Vi kan også bruge din e-mailadresse til at sende dig meddelelser og andre meddelelser, såsom ændringer af tjenestefunktioner, nyheder og særligt indhold. Hvis du ikke ønsker at modtage disse e-mails, kan du fravælge at modtage dem ved at sende os din anmodning om tilbagetrækning via kontaktoplysningerne eller ved at bruge "afmeld"-muligheden i e-mails. Framelding kan forhindre dig i at modtage e-mails om opdateringer , nyheder eller særligt indhold.
Ved at bruge hjemmesiden repræsenterer og garanterer du, at du har den fulde ret, magt og autoritet til at indgå denne aftale og fuldt ud at udføre alle dine forpligtelser i henhold hertil. Du repræsenterer og garanterer endvidere, at du ikke er underlagt nogen juridisk handicap eller kontraktmæssige begrænsninger, der forhindrer dig i at indgå denne aftale.

3. AFFILIATE LINKS
EscortSites.org giver affilierede links til websteder, der tilbyder forskellige tjenester eller indhold. Gennem disse affilierede links kan EscortSites.org modtage en vis økonomisk kompensation, hver gang brugere går ind på webstederne gennem disse tilknyttede links og køber eller får adgang til en tjeneste eller et indhold. EscortSites.org er ikke ansvarlig for at undersøge eller evaluere, og garanterer, garanterer eller hævder ikke noget ansvar for indholdet eller tjenesterne, der er udgivet på tredjepartswebsteder, der vises i vores bibliotek, der er tilgængeligt på webstedet via tilknyttede links. Brugeren bør omhyggeligt gennemgå disse tredjepartswebsteders politikker, før han får adgang til indhold eller tjenester, der er tilgængelige på disse tredjepartswebsteder. EscortSites.org er på intet tidspunkt og under ingen omstændigheder ansvarlig for indholdet eller tjenesterne, der tilbydes via tredjepartswebsteder, der er anført i vores bibliotek. Gennem de affilierede links, der er tilgængelige på webstedet, er det muligt, at brugere kan dele oplysninger med tredjeparts websteder. Se venligst fortrolighedspolitikken for disse tredjeparts websteder, før de deler eller giver nogen information.
EscortSites.org har ingen kontrol over tredjeparters forretningspraksis og kontrollerer heller ikke på nogen måde kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af nogen tjenester, der tilbydes på disse tredjeparts websteder. Enhver kommerciel transaktion, der opstår som følge af køb af tjenester eller indhold på disse tredjepartswebsteder, der er opført i vores bibliotek, der er tilgængeligt på vores websted, sker på din egen risiko og ansvar.

4. ANSVARSFRASKRIVELSE
De websteder, der vises gennem vores bibliotek, der er tilgængelige på webstedet, ejes ikke, tilbydes eller leveres af EscortSites.org. EscortSites.org' tjenester er udelukkende begrænset til at levere platformen til at publicere og vise en oversigt over websteder, der tilbyder forskellige tjenester rundt om i verden, men er under ingen omstændigheder ansvarlig for de tjenester eller indhold, der er tilgængeligt via disse tredjeparts websteder. EscortSites.org er ikke på noget tidspunkt ansvarlig for de tjenester og indhold, der tilbydes på de websteder, der vises i vores bibliotek, der er tilgængeligt på webstedet.
EscortSites.org er ikke ansvarlig for nøjagtigheden, sikkerheden eller lovligheden af de tjenester eller indhold, der tilbydes og vises på de websteder, der vises i vores bibliotek.

EscortSites.org er ikke ansvarlig for kvaliteten eller pålideligheden af de tjenester eller indhold, der tilbydes på de websteder, der vises i vores katalog, og EscortSites.org er heller ikke involveret i nogen forretningstransaktioner, der indgås mellem en bruger og tredjeparts websteder, der vises i vores katalog.
Købet af tjenester eller indhold, der er tilgængeligt via de websteder, der vises i vores bibliotek, er udelukkende og udelukkende brugernes ansvar. EscortSites.org opfordrer ikke på noget tidspunkt brugere til at købe prostitution eller lignende tjenester. Brugere er frie og ansvarlige for deres egne beslutninger.
Eventuelle klager eller krav vedrørende de tjenester eller indhold, der er tilgængeligt på de websteder, der er inkluderet i vores bibliotek, skal rettes til det relevante websted. EscortSites.org accepterer ingen krav vedrørende indhold og tjenester, der er tilgængelige på de websteder, der er anført i vores bibliotek.
I tilfælde af at en eller flere brugere eller en tredjepart indleder enhver form for krav eller retssag mod EscortSites.org, fritager hver eneste bruger involveret i et sådant krav eller en sådan handling EscortSites.org fra ethvert ansvar.
Ved at tilgå hjemmesiden og indholdet tilgængeligt på hjemmesiden (Blog), accepterer du personligt ansvar for resultaterne af at bruge de tilgængelige oplysninger på indholdet. Du accepterer, at EscortSites.org ikke har garanteret resultaterne af nogen handlinger, der er truffet, uanset om det er anbefalet af denne hjemmeside eller indholdet. EscortSites.org leverer kun ressourcer og indhold til informationsformål. Vi garanterer ikke, at de tilgængelige oplysninger på hjemmesiden er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede. Enhver brug af materialet på denne hjemmeside er på eget ansvar.

5. TREDJEPARTS MATERIALER.
"Tredjepartsmateriale" betyder alt indhold, billeder, videoer, tekster eller andet materiale, der ejes af en tredjepart, såsom stockbilleder, videoer og tekster. Sådant Tredjepartsmateriale er underlagt de gældende tredjepartsvilkår og -licenser og må kun bruges som tilladt i sådanne vilkår og licenser.

6. COPYRIGHT
Alt materiale på EscortSites.org, herunder, uden begrænsning, navne, logoer, varemærker, billeder, tekst, spalter, grafik, videoer, fotografier, illustrationer, software og andre elementer er beskyttet af ophavsrettigheder, varemærker og/eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes og kontrolleret af EscortSites.org eller af tredjeparter, der har givet licens eller på anden måde leveret deres materiale til hjemmesiden. Du anerkender og accepterer, at alt materiale på EscortSites.org kun er tilgængeligt til begrænset, ikke-kommerciel, personlig brug. Undtagen som specifikt angivet heri. Intet materiale må kopieres, reproduceres, genudgives, sælges, downloades, postes, transmitteres eller distribueres på nogen måde eller på anden måde bruges til noget formål af nogen person eller enhed uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra EscortSites.org. Du må ikke tilføje, slette, forvrænge eller på anden måde ændre materialet. Ethvert uautoriseret forsøg på at modificere noget materiale, at besejre eller omgå sikkerhedsfunktioner eller at bruge EscortSites.org eller en del af materialet til andre formål end dets tilsigtede formål er strengt forbudt.

7. KRÆNKELSE AF OPHAVSRET
EscortSites.org vil svare på alle forespørgsler, klager og krav vedrørende påstået krænkelse ved brud på eller overtrædelse af bestemmelserne indeholdt i internationale love om ophavsretsbeskyttelse. EscortSites.org respekterer andres intellektuelle ejendomsret og forventer, at brugere gør det samme. Hvis du i god tro mener, at materiale leveret på eller i forbindelse med EscortSites.org-platformen krænker din ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret, bedes du indsende dit krav om krænkelse af ophavsretten til os via vores kontaktoplysninger med følgende oplysninger:
• Identifikation af den intellektuelle ejendomsret, der angiveligt er krænket. Alle relevante registreringsnumre eller en erklæring om ejerskab af værket skal medtages.
• En erklæring, der specifikt identificerer placeringen af det krænkende materiale, tilstrækkelig detaljeret til, at EscortSites.org kan finde det på hjemmesiden.
• Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
• En erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at brugen af det påstået krænkende materiale ikke er godkendt af copyright-indehaveren eller dennes agenter eller ved lov.
• En erklæring fra dig, lavet under straf for mened, om, at oplysningerne i din meddelelse er nøjagtige, og at du er ophavsretsejeren eller autoriseret til at handle på dennes vegne.
• En elektronisk eller fysisk signatur fra copyright-indehaveren eller af den person, der er autoriseret til at handle på copyright-indehaverens vegne.

8. PERSONOPLYSNINGER
Alle personlige oplysninger, du poster eller indsender i forbindelse med brugen af hjemmesiden, vil blive brugt i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du, at vi må indsamle og opbevare dine personlige oplysninger. Se venligst vores privatlivspolitik.

9. FORBUDTE AKTIVITETER
Indholdet og informationen, der er tilgængelig på webstedet (herunder, men ikke begrænset til, data, information, tekst, musik, lyd, fotos, grafik, video, kort, ikoner eller andet materiale), såvel som den infrastruktur, der bruges til at levere sådant indhold og information, er ejet af EscortSites.org eller licenseret til EscortSites.org af tredjeparter. For alt andet indhold end dit indhold accepterer du ikke på anden måde at ændre, kopiere, distribuere, transmittere, vise, udføre, reproducere, offentliggøre, licensere, skabe afledte værker fra, overføre eller sælge eller videresælge nogen information, software eller tjenester hentet fra eller gennem hjemmesiden. Derudover er følgende aktiviteter forbudt:
• Få adgang til, overvåge, reproducere, distribuere, transmittere, udsende, vise, sælge, licensere, kopiere eller på anden måde udnytte ethvert indhold af tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, ved hjælp af en robot, edderkop, skraber eller andre automatiserede midler eller enhver manuel proces til ethvert formål, der ikke er i overensstemmelse med denne aftale eller uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.
• Overtræde begrænsningerne i eventuelle robotudelukkelsesoverskrifter på tjenesterne eller omgå eller omgå andre foranstaltninger, der anvendes for at forhindre eller begrænse adgangen til tjenesterne.
• Foretag enhver handling, der pålægger eller kan pålægge, efter vores skøn, en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores infrastruktur.
• Dyblink til enhver del af tjenesterne til ethvert formål uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.
• "Ramme", "spejle" eller på anden måde inkorporere en del af tjenesterne i andre websteder eller tjenester uden vores forudgående skriftlige tilladelse.
• Forsøg på at ændre, oversætte, tilpasse, redigere, dekompilere, adskille eller reverse engineering af softwareprogrammer, der bruges af EscortSites.org i forbindelse med tjenesterne.
• Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i tjenesterne eller funktioner, der forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af indhold.
• Download ethvert indhold, medmindre det udtrykkeligt er gjort tilgængeligt for download af EscortSites.org.

10. FRASKRIVELSE AF GARANTIER
På grund af internettets natur leverer og vedligeholder EscortSites.org hjemmesiden på en "som den er", "som den er tilgængelig" og lover ikke, at brugen af hjemmesiden vil være uafbrudt eller fuldstændig fejlfri. Vi er ikke ansvarlige over for dig, hvis vi ikke er i stand til at levere vores internettjenester af en eller anden grund uden for vores kontrol.
Vores hjemmeside kan fra tid til anden indeholde links til andre hjemmesider, som ikke er under kontrol af og ikke vedligeholdes af os. Disse links er kun til rådighed for din bekvemmelighed, og vi er ikke ansvarlige for indholdet af disse websteder.
Bortset fra som angivet ovenfor kan vi ikke give andre garantier, betingelser eller andre vilkår, udtrykkelige eller underforståede, lovbestemte eller på anden måde, og alle sådanne vilkår er hermed udelukket i det maksimale omfang, loven tillader.
Du vil være ansvarlig for ethvert brud på disse vilkår af dig, og hvis du bruger hjemmesiden i strid med disse vilkår, vil du være ansvarlig for og vil refundere EscortSites.org for ethvert tab eller skade forårsaget som følge heraf.
EscortSites.org vil ikke være ansvarlig med nogen beløb for manglende opfyldelse af nogen forpligtelse i henhold til denne aftale, hvis en sådan fejl er forårsaget af forekomsten af en uforudset hændelse uden for dets rimelige kontrol, herunder uden begrænsning internetafbrydelser, kommunikationsudfald, brand, oversvømmelse, krig eller Guds handling.
Disse vilkår påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger, som er tilgængelige for dig.
Med forbehold af førnævnte udelukker EscortSites.org, i det maksimale omfang, loven er tilladt, ansvar for ethvert tab eller skade af enhver art, der opstår, herunder uden begrænsning ethvert direkte, indirekte eller følgeskader, uanset om sådanne opstår som følge af et problem, du meddeler til. EscortSites.org og EscortSites.org har intet ansvar for at betale penge i form af kompensation, herunder uden begrænsning alt ansvar i relation til:
• Eventuelle forkerte eller unøjagtige oplysninger på hjemmesiden.
• Enhver persons krænkelse af enhver tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder forårsaget af deres brug af hjemmesiden eller ethvert produkt eller service købt via hjemmesiden.
• Ethvert tab eller skade som følge af din brug eller manglende evne til at bruge hjemmesiden eller som følge af uautoriseret adgang til eller ændring af dine transmissioner eller data under omstændigheder, som er uden for vores kontrol.
• Ethvert tab af fortjeneste, spildte udgifter, korruption eller ødelæggelse af data eller ethvert andet tab, som ikke direkte skyldes noget, vi har gjort forkert.
• Ethvert beløb eller form for tab eller skade på grund af virus eller anden ondsindet software, der kan inficere en brugers computerudstyr, software, data eller anden ejendom forårsaget af personer, der tilgår eller bruger indhold fra hjemmesiden eller fra transmissioner via e-mails eller vedhæftede filer modtaget fra EscortSites .org.
• Alle repræsentationer, garantier, betingelser og andre vilkår, som uden denne meddelelse ville have virkning.

11. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Intet ansvar vil blive accepteret af EscortSites.org for mislykkede, delvise eller forvanskede computertransmissioner, for enhver computer, telefon, kabel, netværk, elektronisk eller internet hardware eller software fejlfunktioner, fejl, forbindelser, tilgængelighed, for enhver brugers handlinger eller undladelser , internetadgang eller tilgængelighed eller for trafikpropper eller uautoriseret menneskelig handling, herunder eventuelle fejl eller fejl.

12. ERSTATNING
Du accepterer at forsvare og holde EscortSites.org skadesløs fra og imod ethvert krav, sagsgrunde, krav, inddrivelser, tab, skader, bøder, sanktioner eller andre omkostninger eller udgifter af enhver art eller art, herunder men ikke begrænset til rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer , anlagt af tredjeparter som følge af:
• Dit brud på denne aftale eller de dokumenter, der henvises til heri.
• Din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.
• Din brug af hjemmesiden.

13. ÆNDRINGER OG OPSIGELSE
Vi kan til enhver tid ændre hjemmesiden og disse vilkår efter eget skøn og uden varsel til dig. Du er ansvarlig for at forblive vidende om disse vilkår. Din fortsatte brug af webstedet udgør din accept af enhver ændring af disse vilkår, og enhver ændring vil afløse alle tidligere versioner af vilkårene. Medmindre andet er angivet heri, træder alle ændringer i disse vilkår i kraft for alle brugere. Desuden kan vi til enhver tid opsige denne aftale med dig i henhold til disse vilkår ved at give dig besked skriftligt (inklusive via e-mail) eller uden nogen advarsel.

14. OPGAVE
Denne aftale og eventuelle rettigheder og licenser givet i henhold hertil, må ikke overføres eller tildeles af dig, men kan tildeles af EscortSites.org uden begrænsninger.

15. INTEGRATIONSKLAUSUL
Denne aftale, sammen med privatlivspolitikken og alle andre juridiske meddelelser offentliggjort af EscortSites.org, udgør hele aftalen mellem dig og EscortSites.org vedrørende og regulerer din brug af hjemmesiden.

16. TVISTER
Brugeren accepterer, at enhver tvist, krav eller uenighed vedrørende disse vilkår og betingelser, eller brud, opsigelse, håndhævelse, fortolkning eller gyldighed heraf eller brugen af hjemmesiden, skal løses ved bindende voldgift mellem brugeren og EscortSites.org, forudsat at hver part bevarer retten til at anlægge en individuel sag ved en domstol med kompetent jurisdiktion.
I tilfælde af en tvist, der opstår i forbindelse med brugen af hjemmesiden eller brud på disse betingelser, er parterne enige om at forelægge deres tvist til voldgiftsløsning for en velrenommeret voldgiftsorganisation som gensidigt aftalt mellem parterne og i overensstemmelse med gældende kommerciel voldgift regler.
Du accepterer at indlede en formel tvistprocedure ved at sende os en kommunikation via vores kontaktoplysninger. EscortSites.org kan vælge at sende dig et skriftligt tilbud efter at have modtaget din første kommunikation. Hvis vi tilbyder og sender dig et forligstilbud, og du ikke accepterer tilbuddet, eller vi ikke er i stand til at løse din tvist på tilfredsstillende vis, og du ønsker at fortsætte med tvistprocessen, skal du indlede tvistbilæggelsesprocessen før en akkrediteret voldgiftsorganisation og fil et særskilt Krav om Voldgift. Enhver kendelse afsagt af voldgiftsretten skal være endelig og afgørende for parterne.
I det fulde omfang tilladt ved lov, accepterer du, at du ikke vil indgive, deltage i eller deltage i nogen gruppesøgsmål i forbindelse med krav, tvist eller kontroverser, der måtte opstå i forbindelse med din brug af hjemmesiden.

17. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Disse vilkår og betingelser er underlagt international lov. EscortSites.org forbeholder sig retten til at vælge den jurisdiktion, der gælder for disse vilkår og betingelser. Brug af hjemmesiden og tjenesterne er ikke autoriseret i nogen jurisdiktion, der ikke giver effekt til alle bestemmelserne i disse vilkår.
Vores udførelse af disse vilkår er underlagt eksisterende love og juridiske processer, og intet indeholdt i disse vilkår begrænser vores ret til at overholde retshåndhævelse eller andre statslige eller juridiske anmodninger eller krav i forbindelse med din brug af vores platform eller oplysninger leveret til eller indsamlet af os med hensyn til sådan brug.
Hvis en del af disse vilkår viser sig at være ugyldig, ulovlig eller ikke håndhæves, vil gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser på ingen måde blive påvirket eller forringet. Vores manglende eller forsinkelse med at håndhæve nogen bestemmelse i disse vilkår på noget tidspunkt giver ikke afkald på vores ret til at håndhæve den samme eller andre bestemmelser heri i fremtiden.
Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt.