INTEGRITETSPOLICY

Välkommen till EscortSites.org!

EscortSites.org värdesätter din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver vilken information vi samlar in från dig, hur vi samlar in den, hur vi använder den, hur vi inhämtar ditt samtycke, hur länge vi sparar den i våra databaser och, vid behov, med vem vi delar den.
Genom att gå in på webbplatsen accepterar du den praxis som beskrivs i denna integritetspolicy. Användningen av webbplatsen är också föremål för våra villkor.
Denna integritetspolicy kan ändras från tid till annan. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att vi har gjort ändringar anses vara godkännande av dessa ändringar, så vänligen kontrollera policyn med jämna mellanrum för uppdateringar. Denna integritetspolicy har utvecklats och underhålls i enlighet med alla tillämpliga federala och internationella lagar och förordningar och specifikt med California Online Privacy Protection Act (“CalOPPA” – amerikansk förordning) och den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR” – europeisk förordning ).

1. ALLMÄN INFORMATION
Användarnas personuppgifter som samlas in och behandlas via webbplatsen:
• https://escortsites.org
Kommer att ansvara och ansvara för:
• EscortSites.org.
(Nedan kallad EscortSites.org).

2. TYPER AV INSAMMAD INFORMATION
Informationen vi lär oss från användare hjälper till att anpassa och kontinuerligt förbättra din upplevelse på EscortSites.org. Här är de typer av information vi samlar in:
Information du ger oss. Du lämnar information när du söker, läser och tittar på innehåll på vår webbplats och/eller kommunicerar med oss via vår kontaktinformation. Som ett resultat av dessa åtgärder kan du förse oss med följande information:
• För-och efternamn
• E-postadress
• IP-adress
• All ytterligare information om dig som du tillhandahåller oss direkt via vår webbplats eller indirekt via vår webbplats.
EscortSites.org kommer inte att samla in någon personligt identifierbar information om dig, såvida du inte tillhandahåller den.
Information som samlas in automatiskt: Genom att gå in på och använda webbplatsen förser du oss automatiskt med följande information:
• Den enhet och användningsinformation du använder för att komma åt webbplatsen
• Din IP-adress
• Webbläsarens och enhetens egenskaper
• Operativ system
• Refererande webbadresser
• Din plats
• Vilka delar av webbplatsen du använder och hur ofta
Om du går in på webbplatsen via en mobiltelefon kommer vi att samla in följande information:
• Mobil enhets-ID
• Modell och tillverkare
• Operativ system
• Versionsinformation
• IP-adress
GOOGLE Analytics. Vi använder Google Analytics från Google, Inc., USA ("Google"). Dessa verktyg och tekniker samlar in och analyserar vissa typer av information, inklusive IP-adresser, enhets- och mjukvaruidentifierare, hänvisnings- och utgångsadresser, statistik och statistik för funktionsanvändning, användningshistorik, mediaåtkomstkontrolladress (MAC-adress), mobila unika enhetsidentifierare och annan liknande information. Informationen som genereras av Google Analytics (inklusive din IP-adress) kan överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Vi använder GOOGLE Analytics insamling av data för att förbättra webbplatsen.
Se Googles sekretesspolicy här:
• https://policies.google.com/privacy

3. HUR LÄNGE VI BEVARAR DINA UPPGIFTER
Personuppgifter som tillhandahålls av användare via webbplatsen kommer att bevaras under den tid som krävs för tillhandahållandet av webbplatsen. EscortSites.org kan tillåtas att behålla personuppgifter under en längre period närhelst användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge som sådant samtycke inte återkallas. Dessutom kan EscortSites.org vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period närhelst det krävs för att utföra en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet. När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet kan därför inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

4. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION.
I allmänhet använder vi informationen vi samlar in främst för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra vår nuvarande webbplats. Vi använder personlig information som samlas in via vår webbplats enligt beskrivningen nedan och beskrivs på andra ställen i denna policy för att:
• Tillhandahålla webbplatsen och innehållet tillgängligt på webbplatsen.
• Tillhandahålla affiliate länkar.
• Förbättra vår webbplats och hur vi driver vår verksamhet.
• Förstå och förbättra din upplevelse av vår webbplats.
• Svara på dina kommentarer eller frågor via vår kontaktinformation.
• Skicka relaterad information till dig, inklusive bekräftelser, tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och support- och administrativa meddelanden.
• Kommunicera med dig om kommande evenemang och nyheter om webbplatsen.
• Marknadsföringssyften för EscortSites.org.
• Länka eller kombinera din information med annan information vi får från tredje part för att hjälpa dig förstå dina behov och ge dig bättre service.
• Skydda, undersöka och avskräcka från bedräglig, obehörig eller olaglig aktivitet.

5. HUR FÅR DU MITT SAMTYCKE?
Genom att gå in på webbplatsen, kommunicera med oss genom vår kontaktinformation och förse oss med personlig information för att kommunicera med dig, samtycker du till vår insamling, lagring och användning av din information enligt villkoren i denna integritetspolicy. Du kan återkalla ditt samtycke genom att skicka din förfrågan till oss via kontaktinformationen eller kontaktsidan.

6. HUR VI DELAR INFORMATION
Våra användares personliga information är en viktig och grundläggande del av vår verksamhet. Under inga omständigheter kommer vi att sälja eller dela information med tredje part som inte tidigare har godkänts av användaren eller ägaren av personuppgifterna. Vi delar användarinformation endast och uteslutande enligt beskrivningen nedan.
Tredjepartstjänsteleverantörer. Vi använder tredjepartstjänster för att utföra funktioner på vår webbplats. Exempel inkluderar: Skapa och hosta webbplatsen, skicka e-post, analysera data (Google Analytics), tillhandahålla marknadsföringshjälp och tillhandahålla sökresultat.
Dessa tredjepartstjänster och verktyg kan ha tillgång till personlig information som behövs för att utföra deras funktioner, men får inte använda den informationen för andra ändamål. Information som delas med dessa tredjepartstjänster kommer att behandlas och lagras i enlighet med deras respektive integritetspolicyer och vår integritetspolicy. Se integritetspolicyn för dessa tredjepartstjänster.
Företagsöverlåtelser. I händelse av att EscortSites.org skapar, går samman med eller förvärvas av en annan enhet eller ett annat företag, kommer din information sannolikt att överföras. EscortSites.org kommer att skicka dig ett e-postmeddelande eller lägga upp ett framträdande meddelande på vår plattform innan din information blir föremål för en annan integritetspolicy och överföringen och hanteringen av din privata information kommer att följa alla tillämpliga krav.
Skydd av EscortSites.org och andra. Vi släpper personlig information när vi anser att frigivning är lämplig för att följa lagen, upprätthålla eller tillämpa våra villkor och andra avtal, eller skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för EscortSites.org, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeriskydd och kreditriskminskning.
Med ditt samtycke. Utöver vad som anges ovan kommer du att få meddelande när personlig identifierbar information om dig kan gå till tredje part, och du kommer att ha en möjlighet att välja att inte dela informationen.
Anonym information. EscortSites.org använder den anonyma webbläsarinformationen som samlas in automatiskt av våra servrar i första hand för att hjälpa oss att administrera och förbättra webbplatsen. Vi kan också använda samlad anonym information för att tillhandahålla information om webbplatsen till potentiella affärspartners och andra icke-anslutna enheter. Denna information är inte personlig identifierbar.
E-postadress. E-postadressen som du anger till oss i syfte att ta emot vår e-postkommunikation kommer aldrig att hyras ut eller säljas till en tredje part.

7. SKYDDA DIN INFORMATION
Vi arbetar för att skydda din informations säkerhet under överföring genom att använda programvaran Secure Sockets Layer (SSL), som krypterar information du matar in eller tillhandahåller via vår webbplats eller vår kontaktinformation. Vi begränsar behörig åtkomst till din personliga information till de personer som har ett legitimt behov av att känna till den informationen och till de personer som du har auktoriserat att få tillgång till den informationen. EscortSites.org följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda den personliga information som skickas till oss, både under överföring och när EscortSites.org tar emot den. Ingen metod för överföring över Internet, eller metod för elektronisk lagring, är 100% säker. Därför, även om EscortSites.org strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Vi kommer inte att sälja, distribuera eller leasa ut din personliga information till tredje part såvida vi inte har ditt tillstånd eller är skyldiga enligt lag att göra det.

8. RÄTTIGHETER
Användare som tillhandahåller information via vår webbplats, som registrerade och dataägare, har rätt att få tillgång till, korrigera, ladda ner eller radera sin information, samt att begränsa och invända mot viss behandling av deras information. Medan vissa av dessa rättigheter gäller generellt, gäller andra endast under vissa begränsade omständigheter. Vi beskriver dessa rättigheter nedan:
• Åtkomst och portabilitet: för att komma åt och veta vilken information som lagras på våra servrar kan du skicka din förfrågan till oss via vår kontaktinformation.
• Rätta, begränsa, begränsa, radera: Du kan också korrigera, begränsa, begränsa eller radera mycket av din information.
• Rätt att bli informerad: Användare av vår webbplats kommer på begäran att informeras om vilken data vi samlar in, hur den används, hur länge den sparas och om den delas med tredje part.
• Objekt: När vi behandlar din information baserat på våra legitima intressen som förklarats ovan, eller i allmänhetens intresse, kan du invända mot denna behandling under vissa omständigheter. I sådana fall kommer vi att sluta behandla din information om vi inte har tvingande legitima skäl att fortsätta att behandla den eller där det är nödvändigt av juridiska skäl.
• Återkalla samtycke: Där du tidigare har gett ditt samtycke, till exempel för att tillåta oss att behandla och lagra dina personuppgifter, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling och lagring av din information. Du kan till exempel återkalla ditt samtycke genom att uppdatera dina inställningar. I vissa fall kan vi fortsätta att behandla dina uppgifter efter att du har återkallat ditt samtycke om vi har en laglig grund för att göra det eller om ditt återkallande av samtycke var begränsat till vissa behandlingsaktiviteter.
• Klagomål: Om du vill lämna in ett klagomål om vår användning av din information (och utan att det påverkar eventuella andra rättigheter du kan ha), har du rätt att göra det hos din lokala tillsynsmyndighet. Användare kan utöva alla dessa rättigheter genom att kontakta oss via kontaktinformationen eller kontaktsidan.
• Rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering: webbplatsanvändare kan begära att vi tillhandahåller en kopia av de automatiserade behandlingsaktiviteter vi utför om de anser att data behandlas olagligt.
Användare kan när som helst utöva sina rättigheter i förhållande till de personuppgifter de tillhandahåller EscortSites.org genom att skicka sin begäran till oss via vår kontaktinformation och vi kommer att behandla och svara på deras begäran så snart som möjligt.

9. BARNS INTEGRITETSSKYDD ONLINE
Vi följer kraven i California Online Privacy Protection Act (“CalOPPA” – amerikansk förordning), den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR” – europeisk förordning) och allmänt internationella lagar om skydd av personuppgifter angående skydd av minderårigas personuppgifter. Vår webbplats är uteslutande för vuxna och därför samlar vi inte in någon information från barn under 18 år eller från personer under myndig ålder enligt gällande lagstiftning. Om du blir medveten om att ditt barn eller en minderårig har försett oss med personlig information, vänligen kontakta oss så kommer vi att vidta åtgärder för att radera den informationen och begränsa åtkomsten till webbplatsen till den minderårige.

10. REDIGERA OCH RADERA INFORMATION
Om du tror att någon information som vi håller på dig är felaktig eller ofullständig, vänligen skriv till eller mejla oss så snart som möjligt. Vi kommer omedelbart att korrigera all information som visar sig vara felaktig. Du kan ändra, modifiera, korrigera och radera din information när som helst, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen. För att välja bort EscortSites.org-e-post, följ instruktionerna som ingår i e-postmeddelandet. Din begäran bör behandlas inom 48 timmar.

11. TREDJE PART
Om inte annat uttryckligen ingår i denna integritetspolicy, behandlar detta dokument endast användningen och avslöjandet av information EscortSites.org samlar in från dig. Om du avslöjar din information till andra, vare sig andra användare eller leverantörer på EscortSites.org, kan andra regler gälla för deras användning eller avslöjande av informationen du lämnar till dem. EscortSites.org kontrollerar inte tredje parts sekretesspolicyer, och du är föremål för dessa tredje parts sekretesspolicyer där så är tillämpligt. EscortSites.org ansvarar inte för integritets- eller säkerhetspraxis för andra webbplatser på Internet, inte ens de som är länkade till eller från EscortSites.org-webbplatsen. EscortSites.org uppmuntrar dig att ställa frågor innan du avslöjar din personliga information till andra.