VILLKOR

Välkommen till EscortSites.org!

Det här är villkoren för:

• https://escortsites.org

Genom att besöka och komma åt vår webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor och vår integritetspolicy. I dessa villkor hänvisar orden "webbplats" till EscortSites.org-webbplatsen, "vi", "oss", "vår" och "EscortSites.org" hänvisar till EscortSites.org och "du" och "användare" avser till dig, användaren av EscortSites.org.
Följande villkor gäller för webbplatsen som erbjuds av EscortSites.org. Detta inkluderar mobil- och surfplattaversionerna såväl som alla andra versioner av EscortSites.org som är tillgängliga via stationära datorer, mobiler, surfplattor, sociala medier eller andra enheter.
LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER ELLER SKAFFAR NÅGON INFORMATION ELLER SERVICE FRÅN ESCORTSITES.ORG.

1. VUXEN UNDERHÅLLNING
EscortSites.org är en webbsida för vuxenunderhållning som tillhandahåller en katalog över webbplatser som endast är avsedda för vuxna och under inga omständigheter är dess innehåll avsett för personer under 18 år eller myndig ålder tillämpligt i den jurisdiktion från vilken webbplatsen nås. Vi samlar inte in, av någon anledning eller omständighet, personlig information från personer under 18 år. Om vi blir medvetna om att en minderårig har försett oss med personlig information kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att radera sådan information som tillhandahålls av den minderåriga och begränsa tillgång.

2. ACCEPTERANDE AV VILLKOR
Detta avtal anger de juridiskt bindande villkoren för din användning och åtkomst till EscortSites.org. Genom att besöka och gå in på vår webbplats samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte godkänner villkoren i detta avtal får du inte använda eller komma åt webbplatsen. Vi kan komma att ändra detta avtal då och då, och sådan ändring kommer att träda i kraft när den publiceras på webbplatsen. Du samtycker till att vara bunden av alla ändringar av dessa villkor när du använder och kommer åt webbplatsen och innehållet som erbjuds på webbplatsen efter att en sådan ändring har publicerats på webbplatsen; därför är det viktigt att du granskar detta avtal regelbundet.
EscortSites.org kan, efter eget gottfinnande, vägra att erbjuda webbplatsen till någon användare och ändra dess behörighetskriterier när som helst. Denna bestämmelse är ogiltig där det är förbjudet enligt lag och rätten att få tillgång till tjänsten och webbplatsen återkallas i sådana jurisdiktioner.
Genom att förse EscortSites.org med din e-postadress, samtycker du till att vi använder din e-postadress för att skicka meddelanden till dig om webbplatsen. Vi kan också använda din e-postadress för att skicka meddelanden och andra meddelanden till dig, till exempel ändringar av tjänstens funktioner, nyheter och speciellt innehåll. Om du inte vill ta emot dessa e-postmeddelanden kan du välja bort att ta emot dem genom att skicka oss din begäran om uttag via kontaktinformationen eller genom att använda alternativet "avsluta prenumeration" i e-postmeddelandena. Om du väljer bort dem kan du förhindra att du får e-postmeddelanden om uppdateringar , nyheter eller speciellt innehåll.
Genom att använda webbplatsen representerar och garanterar du att du har full rätt, makt och befogenhet att ingå detta avtal och att fullt ut utföra alla dina skyldigheter enligt detta. Du representerar och garanterar vidare att du inte är under någon juridisk funktionsnedsättning eller avtalsbegränsning som hindrar dig från att ingå detta avtal.

3. AFFILIAT-LÄNKAR
EscortSites.org tillhandahåller affiliate-länkar till webbplatser som erbjuder olika tjänster eller innehåll. Genom dessa affiliate-länkar kan EscortSites.org få viss monetär kompensation varje gång användare går in på webbplatserna via dessa affiliate-länkar och köper eller får tillgång till en tjänst eller innehåll. EscortSites.org ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera, och garanterar, garanterar eller hävdar inte något ansvar för innehållet eller tjänsterna som publiceras på tredje parts webbplatser som visas i vår katalog tillgänglig på webbplatsen via affiliate-länkar. Användaren bör noggrant granska policyerna för dessa tredjepartswebbplatser innan de får åtkomst till innehåll eller tjänster som är tillgängliga på dessa tredjepartswebbplatser. EscortSites.org är inte vid något tillfälle och under inga omständigheter ansvarigt för innehållet eller tjänsterna som erbjuds via tredje parts webbplatser listade i vår katalog. Genom affiliate-länkarna som finns tillgängliga på webbplatsen är det möjligt att användare kan dela information med tredje parts webbplatser, vänligen konsultera integritetspolicyn för dessa tredje parts webbplatser innan de delar eller tillhandahåller någon information.
EscortSites.org har ingen kontroll över tredje parts affärspraxis och kontrollerar inte heller på något sätt kvaliteten, säkerheten eller lagligheten för de tjänster som erbjuds på dessa tredje parts webbplatser. Alla kommersiella transaktioner som uppstår som ett resultat av köp av tjänster eller innehåll på dessa tredje parts webbplatser listade i vår katalog som finns på vår webbplats görs på din egen risk och ansvar.

4. ANSVARSFRISKRIVNING
Webbplatserna som visas via vår katalog tillgängliga på webbplatsen ägs, erbjuds eller tillhandahålls inte av EscortSites.org. EscortSites.orgs tjänster är begränsade enbart till att tillhandahålla plattformen för att publicera och visa en katalog med webbplatser som erbjuder olika tjänster runt om i världen, men är inte under några omständigheter ansvarigt för de tjänster eller innehåll som är tillgängligt via dessa tredje parts webbplatser. EscortSites.org ansvarar inte vid något tillfälle för de tjänster och innehåll som erbjuds på webbplatserna som visas i vår katalog som finns på webbplatsen.
EscortSites.org ansvarar inte för riktigheten, säkerheten eller lagligheten hos de tjänster eller innehåll som erbjuds och visas på webbplatserna som visas i vår katalog.

EscortSites.org ansvarar inte för kvaliteten eller tillförlitligheten av tjänsterna eller innehållet som erbjuds på webbplatserna som visas i vår katalog och EscortSites.org är inte heller involverat i några affärstransaktioner som ingås mellan någon användare och tredje parts webbplatser som visas i vår katalog.
Köp av tjänster eller innehåll som är tillgängligt via webbplatserna som visas i vår katalog är användarnas ensamma och exklusiva ansvar. EscortSites.org uppmuntrar inte vid något tillfälle användare att köpa prostitution eller liknande tjänster. Användare är fria och ansvarar för sina egna beslut.
Eventuella klagomål eller anspråk angående tjänsterna eller innehållet som är tillgängligt på webbplatserna som ingår i vår katalog ska riktas till relevant webbplats. EscortSites.org accepterar inga anspråk angående innehållet och tjänsterna som finns tillgängliga på webbplatserna som listas i vår katalog.
I händelse av att en eller flera användare eller någon tredje part initierar någon typ av anspråk eller rättsliga åtgärder mot EscortSites.org, befriar varje användare som är inblandade i sådana anspråk eller åtgärder EscortSites.org från allt ansvar.
Genom att gå in på webbplatsen och innehållet som finns tillgängligt på webbplatsen (bloggen) accepterar du personligt ansvar för resultatet av att använda informationen som finns tillgänglig på innehållet. Du samtycker till att EscortSites.org inte har garanterat resultatet av några åtgärder som vidtagits, vare sig de rekommenderas av denna webbplats eller innehållet. EscortSites.org tillhandahåller resurser och innehåll endast i informationssyfte. Vi garanterar inte att informationen som finns tillgänglig på webbplatsen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. All användning av materialet som tillhandahålls på denna webbplats sker på egen risk.

5. TREDJE PARTS MATERIAL.
"Tredjepartsmaterial" avser allt innehåll, bilder, videor, texter eller annat material som ägs av tredje part, såsom stockbilder, videor och texter. Sådant material från tredje part är föremål för tillämpliga tredjepartsvillkor och licenser och får endast användas som tillåts enligt sådana villkor och licenser.

6. COPYRIGHT
Allt material på EscortSites.org, inklusive, utan begränsning, namn, logotyper, varumärken, bilder, text, kolumner, grafik, videor, fotografier, illustrationer, programvara och andra element är skyddade av upphovsrätt, varumärken och/eller andra immateriella rättigheter som ägs och kontrolleras av EscortSites.org eller av tredje parter som har licensierat eller på annat sätt tillhandahållit sitt material till webbplatsen. Du bekräftar och samtycker till att allt material på EscortSites.org görs tillgängligt endast för begränsat, icke-kommersiellt, personligt bruk. Förutom vad som specifikt anges här. Inget material får kopieras, reproduceras, återpubliceras, säljas, laddas ner, postas, överföras eller distribueras på något sätt, eller på annat sätt användas för något syfte, av någon person eller enhet, utan skriftligt tillstånd från EscortSites.org. Du får inte lägga till, ta bort, förvränga eller på annat sätt ändra materialet. Alla obehöriga försök att modifiera något material, att besegra eller kringgå säkerhetsfunktioner, eller att använda EscortSites.org eller någon del av materialet för något annat ändamål än dess avsedda syften är strängt förbjudet.

7. BROTT AV UPPHOVSRÄTT
EscortSites.org kommer att svara på alla förfrågningar, klagomål och anspråk angående påstådda intrång genom brott eller överträdelse av bestämmelserna i internationella lagar om upphovsrättsskydd. EscortSites.org respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att användare gör detsamma. Om du i god tro tror att något material som tillhandahålls på eller i anslutning till EscortSites.org-plattformen gör intrång i din upphovsrätt eller annan immateriell egendomsrätt, skicka in ditt anspråk på intrång i upphovsrätten till oss via vår kontaktinformation, med följande information:
• Identifiering av den immateriella äganderätten som påstås kränkas. Alla relevanta registreringsnummer eller en uppgift om äganderätt till verket ska finnas med.
• Ett uttalande som specifikt identifierar platsen för materialet som gör intrång, tillräckligt detaljerat så att EscortSites.org kan hitta det på webbplatsen.
• Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
• Ett uttalande från dig om att du i god tro tror att användningen av det material som påstås göra intrång inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren eller dess ombud eller enligt lag.
• Ett uttalande från dig, gjort under straff för mened, att informationen i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera å dess vägnar.
• En elektronisk eller fysisk signatur från upphovsrättsinnehavaren eller av den person som är behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

8. PERSONUPPGIFTER
All personlig information som du lägger upp eller skickar i samband med användningen av webbplatsen kommer att användas i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vi får samla in och lagra dina personuppgifter. Se vår integritetspolicy.

9. FÖRBJUDNA AKTIVITETER
Innehållet och informationen tillgänglig på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, data, information, text, musik, ljud, foton, grafik, video, kartor, ikoner eller annat material), såväl som den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant innehåll och information, ägs av EscortSites.org eller licensieras till EscortSites.org av tredje part. För allt annat innehåll än ditt innehåll, samtycker du till att inte på annat sätt modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja eller sälja vidare någon information, programvara eller tjänster hämtas från eller via webbplatsen. Dessutom är följande aktiviteter förbjudna:
• Få åtkomst till, övervaka, reproducera, distribuera, överföra, sända, visa, sälja, licensiera, kopiera eller på annat sätt utnyttja innehållet i tjänsterna, inklusive men inte begränsat till att använda någon robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade metoder eller någon manuell process för något syfte som inte är i enlighet med detta avtal eller utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
• Bryta mot begränsningarna i rubriker för uteslutning av robotar på tjänsterna eller kringgå eller kringgå andra åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomst till tjänsterna.
• Vidta någon åtgärd som medför, eller kan ålägga, efter vårt gottfinnande, en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur.
• Djuplänka till någon del av tjänsterna för alla ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
• "Frame", "spegla" eller på annat sätt införliva någon del av tjänsterna i någon annan webbplats eller tjänst utan vårt skriftliga tillstånd.
• Försök att modifiera, översätta, anpassa, redigera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera alla program som används av EscortSites.org i samband med tjänsterna.
• Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll.
• Ladda ner allt innehåll såvida det inte uttryckligen gjorts tillgängligt för nedladdning av EscortSites.org.

10. FRISKRIVNING FRÅN GARANTI
På grund av Internets natur tillhandahåller och underhåller EscortSites.org webbplatsen "i befintligt skick", "som tillgänglig" och lovar inte att användningen av webbplatsen kommer att vara oavbruten eller helt felfri. Vi är inte ansvariga gentemot dig om vi inte kan tillhandahålla våra internettjänster av någon anledning utanför vår kontroll.
Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till andra webbplatser som inte är under kontroll av och inte underhålls av oss. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och vi är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser.
Förutom vad som anges ovan kan vi inte ge några andra garantier, villkor eller andra villkor, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, och alla sådana villkor är härmed uteslutna i den utsträckning som lagen tillåter.
Du kommer att vara ansvarig för eventuella brott mot dessa villkor av dig och om du använder webbplatsen i strid med dessa villkor kommer du att vara ansvarig för och kommer att ersätta EscortSites.org för eventuell förlust eller skada som orsakas som ett resultat.
EscortSites.org kommer inte att hållas ansvarigt till något belopp för underlåtenhet att fullgöra någon skyldighet enligt detta avtal om ett sådant fel har orsakats av inträffandet av någon oförutsedd händelse utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till internetavbrott, kommunikationsavbrott, brand, översvämning, krig eller Guds ingripande.
Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument som är tillgängliga för dig.
Med förbehåll för ovanstående, i den maximala omfattning som tillåts enligt lag, utesluter EscortSites.org ansvar för förlust eller skada av vilket slag som helst som uppstår, inklusive utan begränsning alla direkta, indirekta eller följdförluster oavsett om sådana uppstår ur något problem som du meddelar till EscortSites.org och EscortSites.org har inget ansvar att betala några pengar i form av kompensation, inklusive utan begränsning allt ansvar i relation till:
• Eventuell felaktig eller felaktig information på webbplatsen.
• En persons intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter som orsakas av deras användning av webbplatsen eller någon produkt eller tjänst som köpts via webbplatsen.
• Eventuell förlust eller skada som är ett resultat av din användning eller oförmåga att använda webbplatsen eller som är ett resultat av obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data under omständigheter som ligger utanför vår kontroll.
• Förlust av vinst, bortkastade utgifter, korruption eller förstörelse av data eller annan förlust som inte är direkt ett resultat av något vi har gjort fel.
• Varje belopp eller typ av förlust eller skada på grund av virus eller annan skadlig programvara som kan infektera en användares datorutrustning, programvara, data eller annan egendom orsakad av personer som har tillgång till eller använder innehåll från webbplatsen eller från överföringar via e-post eller bilagor som tagits emot från EscortSites .org.
• Alla utfästelser, garantier, villkor och andra villkor som utan detta meddelande skulle ha verkan.

11. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Inget ansvar kommer att accepteras av EscortSites.org för misslyckade, partiella eller förvrängda datoröverföringar, för dator-, telefon-, kabel-, nätverks-, elektroniska eller internet-hårdvaru- eller mjukvarufel, misslyckanden, anslutningar, tillgänglighet, för någon användares handlingar eller försummelser , internettillgänglighet eller tillgänglighet eller för trafikstockningar eller obehörig mänsklig handling, inklusive eventuella fel eller misstag.

12. ERSÄTTNING
Du samtycker till att försvara och gottgöra EscortSites.org från och mot alla anspråk, orsaker till åtgärder, krav, återkrav, förluster, skadestånd, böter, straffavgifter eller andra kostnader eller utgifter av något slag eller slag, inklusive men inte begränsat till rimliga juridiska och redovisningsmässiga avgifter , väckt av tredje part som ett resultat av:
• Ditt brott mot detta avtal eller de dokument som hänvisas till här.
• Ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.
• Din användning av webbplatsen.

13. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING
Vi kan ändra webbplatsen och dessa villkor när som helst, efter eget gottfinnande och utan meddelande till dig. Du ansvarar för att förbli kunnig om dessa villkor. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du accepterar alla ändringar av dessa villkor och alla ändringar kommer att ersätta alla tidigare versioner av villkoren. Om inget annat anges här, träder alla ändringar av dessa villkor i kraft för alla användare. Dessutom kan vi säga upp detta avtal med dig enligt dessa villkor när som helst genom att meddela dig skriftligt (inklusive via e-post) eller utan någon varning.

14. UPPDRAG
Detta avtal och eventuella rättigheter och licenser som beviljas enligt detta får inte överföras eller tilldelas av dig, men kan tilldelas av EscortSites.org utan begränsningar.

15. INTEGRATIONSKLAUSUL
Detta avtal tillsammans med integritetspolicyn och alla andra juridiska meddelanden publicerade av EscortSites.org, ska utgöra hela avtalet mellan dig och EscortSites.org angående och styr din användning av webbplatsen.

16. TVISTER
Användaren samtycker till att alla tvister, anspråk eller kontroverser relaterade till dessa villkor, eller brott, uppsägning, verkställighet, tolkning eller giltighet av dessa eller användningen av webbplatsen, ska lösas genom bindande skiljedomsförfarande mellan användaren och EscortSites.org, förutsatt att varje part behåller rätten att väcka en individuell talan vid en domstol med behörig jurisdiktion.
I händelse av en tvist som uppstår i samband med användningen av webbplatsen eller brott mot dessa villkor, är parterna överens om att överlämna sin tvist till skiljedomslösning inför en välrenommerad skiljedomsorganisation enligt överenskommelse mellan parterna och i enlighet med tillämplig kommersiell skiljedom regler.
Du samtycker till att inleda ett formellt tvistförfarande genom att skicka ett meddelande till oss via vår kontaktinformation. EscortSites.org kan välja att skicka ett skriftligt erbjudande till dig efter att ha mottagit din första kommunikation. Om vi erbjuder och skickar ett förlikningserbjudande till dig och du inte accepterar erbjudandet, eller om vi inte kan lösa din tvist på ett tillfredsställande sätt och du vill fortsätta med tvistprocessen, måste du initiera tvistlösningsprocessen innan en ackrediterad skiljedomsorganisation och fil ett separat krav på skiljedom. Varje avgörande som avkunnats av skiljedomstolen ska vara slutgiltigt och avgörande för parterna.
I den utsträckning som lagen tillåter godkänner du att du inte kommer att lämna in, gå med i eller delta i någon grupptalan i samband med något anspråk, tvist eller kontrovers som kan uppstå i samband med din användning av webbplatsen.

17. SLUTBESTÄMMELSER
Dessa villkor regleras av internationell lag. EscortSites.org förbehåller sig rätten att välja den jurisdiktion som är tillämplig på dessa villkor. Användning av webbplatsen och tjänsterna är inte auktoriserad i någon jurisdiktion som inte ger effekt till alla bestämmelser i dessa villkor.
Vårt genomförande av dessa villkor är föremål för befintliga lagar och juridiska processer, och ingenting i dessa villkor begränsar vår rätt att följa brottsbekämpande eller andra statliga eller juridiska förfrågningar eller krav som hänför sig till din användning av vår plattform eller information som tillhandahålls eller samlas in av oss med avseende på sådan användning.
Om någon del av dessa villkor visar sig vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna inte på något sätt att påverkas eller försämras. Vårt misslyckande eller försening med att upprätthålla någon bestämmelse i dessa Villkor vid något tillfälle avsäger oss inte vår rätt att genomdriva samma eller någon annan bestämmelse häri i framtiden.
Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är förbehållna.